fbpx

HOKKAIDO SAPPORO ASAHIKAWA “ซุปตาร์ ฮอกไกโด ปีโป้ปั่น”

ราคาเริ่มต้น ฿ 53,888
รหัสทัวร์ TTNTG018
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เดินชม คลองโอตารุ ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
  • เข้าชม พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี
  • ชมความน่ารักเหล่าสัตว์ฤดูหนาว  ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
  • หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส
  • ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ และ อิออน เมืองอาซาฮิคาว่า


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก) – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร SAPPORO VIEW HOTEL ODORI KOUEN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 ซัปโปโร – Duty Free – เมืองฟุราโน่ – หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส – ลานสกีชิคิไซ – เมืองอาซาฮิคาว่า – อิออน อาซาฮิคาว่า HOTEL AMANEKU ASAHIKAWA หรือระดับเดียวกัน
4 สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า – หมู่บ้านราเมง – เมืองซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ถนนช้อปปิ้งทานุกิโคจิ SAPPORO VIEW HOTEL ODORI KOUEN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 – 12 มกราคม 2567 52,888 จอง
จอง
09 – 13 มกราคม 2567 52,888 จอง
จอง
15 – 19 มกราคม 2567 52,888 จอง
จอง
16 – 20 มกราคม 2567 52,888 จอง
จอง
22 – 26 มกราคม 2567 52,888 จอง
จองสอบถาม