fbpx

HOKKAIDO HAKODATE OTARU SAKURA ซุปตาร์..ส่งท้ายซากุระที่ฮอกไกโด

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,888
รหัสทัวร์ TTNXJ171
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชม หุบเขานรกจิโกกุดานิ 
  • เดินชม คลองโอตารุ ในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก
  • เข้าชม พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี
  • สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน
  • ขึ้นจุดชมวิว ป้อมโกเรียวคาคุ ป้อมดาว 5 แฉก
  • ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซูซูกิโนะ และ ทานุกิโคจิ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – เมืองฮาโกดาเตะ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ – โบสถ์คาธอลิก ฮาโกดาเตะ โมโตมาชิ – โกดังอิฐแดง FLEX STAY INN HAKODATE EKIMAE, HAKODATE หรือเทียบเท่า ★★★
3 เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกเรียวคาคุ (เข้าชม) – เมืองโนโบริเบทสึ – ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาล – เมืองซัปโปโร – ย่านซูซูกิโนะ **บุฟเฟต์ชาบู+ขาปู** SMILE HOTEL PREMIUM - SUSUKINO, SAPPORO หรือเทียบเท่า ★★★
4 เมืองซัปโปโร – ดิวตี้ฟรี – เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิทธภัณฑ์กล่องดนตรี – เมืองซัปโปโร – ศาลาว่าการเมืองฮอกไกโดหลังเก่า (ด้านนอก) – ผ่านชมหอนาฬิกาเมือง – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ SMILE HOTEL PREMIUM - SUSUKINO, SAPPORO หรือเทียบเท่า ★★★
5 ท่าอากาศยานนิวชิโตเสะ ฮอกไกโด – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ XJ621 (12:20 – 18:15)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 07 เมษายน 2567 35,888 จอง
จอง
05 – 09 เมษายน 2567 35,888 จอง
จอง
19 – 23 เมษายน 2567 32,888 จอง
จอง
24 – 28 เมษายน 2567 33,888 จอง
จอง
01 – 05 พฤษภาคม 2567 35,888 จอง
จอง
08 – 12 พฤษภาคม 2567 33,888 จอง
จอง
15 – 19 พฤษภาคม 2567 29,888 จอง
จอง
29 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2567 32,888 จอง
จองสอบถาม