fbpx

HOKKAIDO FURANO NINGLE TERRACE

ราคาเริ่มต้น ฿ 58,900
รหัสทัวร์ QQGO2CTS-TG013
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  เที่ยวเต็มทุกวัน – พักซัปโปโร 2 คืน – พักออนเซ็น 2 คืน
  • กิจกรรมบนลานสกี – ชมดินแดนเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส 
  • หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ขึ้นกระเช้า Mt.Usu Ropeway
  • ทะเลสาบโทยะ – คลองโอตารุ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ 
  • ชมหมีขั้วโลกเหนือ –ศาลเจ้าฮอกไกโด 
  • เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งฮอกไกโด 
  • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ – อิออนมอลล์ – MITSUI OUTLET 
  • เศษบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ขาปูยักษ์และเนื้อชนิดต่าง ๆ และเครื่องดื่มแบบไม่อั้น


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ) (TG670 : 23.45-08.30)
2 ซัปโปโร (สนามบินชิโตเสะ) – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกกุดานิ – ภูเขาโชวะชินซัง – ขึ้นกระเช้า Mt.Usu Ropeway – Mt.Usu Terrace ทะเลสาบโทยะ –แช่น้ำแร่ธรรมชาติ TOYAKO MANSEIKAKUHOTEL หรือเทียบเท่า [♨]
3 เมืองโอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ – ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้านจำหน่ายของฝากของที่ระลึก – เมืองฟุราโน่ – นิงเกิ้ลเทอเรส – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ PRINCE HOTEL SHIN FURANO หรือเทียบเท่า [♨]
4 กิจกรรม ลานสกี ชิคิไซโนะโอกะ – หมู่บ้านราเมงอาซาฮิคาว่า - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า – ชมหมีขั้วโลกเหนือ – ศาลาว่าการเก่าเมืองซัปโปโร – บุฟเฟ่ต์เมนูปู และเครื่องดื่มแบบไม่อั้น MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ศาลเจ้าฮอกไกโด – ตลาดปลาโจไก – MITSUI OUTLET – เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า – โมอายแห่งเมืองฮอกไกโด – ผ่านชมหอนาฬิกาเมืองซัปโปโร – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ซัปโปโร (สนามบินนิวชิโตเสะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG671 : 10.30-15.30)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05-10 มีนาคม 2567 59,900 12,900 จอง
จอง
08-13 มีนาคม 2567 59,900 12,900 จอง
จอง
14-19 มีนาคม 2567 59,900 12,900 จอง
จอง
19-24 มีนาคม 2567 59,900 12,900 จอง
จอง
22-27 มีนาคม 2567 59,900 12,900 จอง
จอง
30 มี.ค. - 04 เม.ย. 2567 58,900 12,900 จอง
จองสอบถาม