fbpx

Great Fantastic จางเจียเจี้ย ฉางซา ฟูหรงเจี้น เทียนเหมินซาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,888
รหัสทัวร์ ITVCVZ77
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อลังการหมู่บ้านในหุบเขา “น้ำตกฟูหรงเจิ้น”

     

  • เทียนเหมินซาน “ประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน

     

  • จุดเช็คอินแห่งใหม่ ตึก IFS
  • ช้อปปิ้ง ถนนคนเดินหวงซิงลู่


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว – ฉางซา VZ3604 BKK-CSX 17.50-22.05 Yishang Hotel ChangSha Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
2 จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (รวมกระเช้า+รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ชมถ้ำประตูสวรรค์ (รวมบันไดเลื่อน) *OPTION โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เสน่ห์เชียงซีซิ่ว Mellow Crystal Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 ศูนย์สมุนไพรจีน – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านใบชา - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น – น้ำตกฟูหรงเจิ้น – จางเจียเจี้ย *OPTION เขาอวตาร TIAN ZI ตึก VIP Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 จางเจียเจี้ย - ร้านหยก – ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง – ร้านยางพารา – เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ หรือ CHANGSHA BAILIAN OUTLET - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ VZ3605 CSX-BKK 22.55-01.30

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-04 มิถุนายน 2567 13,888 จอง
จอง
03-06 มิถุนายน 2567 12,888 จอง
จอง
08-11 มิถุนายน 2567 13,888 จอง
จอง
10-13 มิถุนายน 2567 12,888 จอง
จอง
15-18 มิถุนายน 2567 13,888 จอง
จอง
17-20 มิถุนายน 2567 12,888 จอง
จอง
22-25 มิถุนายน 2567 13,888 จอง
จอง
24-27 มิถุนายน 2567 12,888 จอง
จอง
29 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2567 13,888 จอง
จอง
01-04 กรกฎาคม 2567 12,888 จอง
จอง
06-09 กรกฎาคม 2567 13,888 จอง
จอง
08-11 กรกฎาคม 2567 12,888 จอง
จอง
24-27 สิงหาคม 2567 13,888 จอง
จอง
26-29 สิงหาคม 2567 13,888 จอง
จอง
31 สิงหาคม-03 กันยายน 2567 13,888 จอง
จองสอบถาม