fbpx

Great Ancient Of China จางเจียเจี้ย ฟูหรงเจิ้น ฉางซา เฟิ่งหวง สะพานกระจก เทียนเหมินซาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,888
รหัสทัวร์ ITVCVZ79
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ชมมรดกโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง “เมืองหงส์”
 • ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง อลังการน้ำตกฟูหรงเจิ้น

   

 • เทียนเหมินซาน “ประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน

   

 • ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก!

   

 • จุดเช็คอินแห่งใหม่ ตึก IFS ตุ๊กตา KAWS ถนนคนเดินหวงซิงลู่


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชิติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว – ฉางซา VZ3604 BKK-CSX 17.50-22.05 Yishang Hotel ChangSha Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
2 ฉางซา - เมืองฉางเต๋อ - วัดโบราณเชียนหมิง – เมืองเฟิ่งหวงล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง – เมืองโบราณเฟิ่งหวง(รวมรถแบตเตอร์รี่ ) – ถนน SHIBAN Vinenna Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 เฟิ่งหวง - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น(ล่องเรือ) - น้ำตกฟูหรงเจิ้น - จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (กระเช้า+รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ชมถ้ำประตูสวรรค์ (บันไดเลื่อน) *OPTION โชว์สุนัขจิ้งจอกขาว หรือ โชว์เสน่ห์เชียงซีซิ่ว Mellow Crystal Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 จางเจียเจี้ย – แกรนด์แคนยอน สะพานกระจก(รวมตั๋วค่าขึ้นสะพานกระจก ไป-กลับ) + VR 4 มิติ - ผ่านชมหุบเขาป่ายจ้าง -พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย *OPTION : หุบเขาอวตาร TIAN ZI ตึก VIP Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ หรือ CHANGSHA BAILIAN - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงหัว – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ VZ3605 CSX-BKK 22.55 - 01.30

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04-08 มิถุนายน 2567 19,888 จอง
จอง
11-15 มิถุนายน 2567 17,888 จอง
จอง
13-17 มิถุนายน 2567 19,888 จอง
จอง
18-22 มิถุนายน 2567 18,888 จอง
จอง
20-24 มิถุนายน 2567 19,888 จอง
จอง
22-26 สิงหาคม 2567 19,888 จอง
จอง
27-31 สิงหาคม 2567 19,888 จอง
จอง
29 สิงหาคม -02 กันยายน 2567 18,888 จอง
จองสอบถาม