FRANCE BENELUX AND TULIP ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์

ราคาเริ่มต้น ฿ 69,900
รหัสทัวร์ GQ3CDGEK003
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปารีส หอไอเฟล 
  • พระราชวังแวร์ซาย
  • ลักเซมเบิร์ก  โคโลญ 
  • อัมสเตอร์ดัม
  •  หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
  • ล่องเรือหลังคากระจก 
  • เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย - หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน MERCURE LA DEFENSE หรือเทียบเท่า
3 ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย - หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน MERCURE LA DEFENSE หรือเทียบเท่า
4 ปารีส – บรูกก์ – บรัสเซลส์ NH BRUSSELS LOUISE หรือเทียบเท่า
5 บรัสเซลส์ – ลักเซมเบิร์ก – โคโลญ - มหาวิหารโคโลญ LEONARDO KOELN หรือเทียบเท่า
6 โคโลญ – อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – โวเลนดัม - จัตุรัสดัมสแควร์ NOVOTEL AMSTERDAM SCHIPHOL AIROIRT
7 อัมสเตอร์ดัม - ลิเซ่ – เทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก -สนามบิน
8 ดูไบ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21-28 มีนาคม 2566 69,900 9,900 จอง
จอง
9-16 เมษายน 2566 86,900 13,900 จอง
จอง
25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2566 79,900 13,900 จอง
จอง