fbpx

Extreme Winter Finland Helsinki

ราคาเริ่มต้น ฿ 229,999
รหัสทัวร์ KEU120921-AY
สายการบิน Finn Air / AY
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
ประเทศ ฟินแลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 •  สัมผัสประสบการณ์จับปูยักษ์ 🦀
 •  สุดมันส์ ‼️ ขับ Snow Mobile ตะลุย
 • นั่งรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์
 • สัมผัสการล่องเรือตัดน้ำแข็ง
 •  ฟาร์มสุนัขฮัสกี้
 •  หมู่บ้านซานต้าคอส
 • กรุงเฮลซิงกิ
 • โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ
 •  อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส
 •  อาสนวิหารอุสเพนสเก้
 •  นั่งรถไฟแบบ OverNight Train
 •  Snow Castle ปราสาทน้ำแข็ง
 •  ทะเลสาบอินารี


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) Radisson Blu Seaside Hotel, Helsinkiหรือเทียบเท่า
2 เฮลซิงกิ-โบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ-จัตุรัสเซเนท-อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส- อาสนวิหารอุสเพนสเก้-ช้อปปิ้ง ย่านถนนเอสปลานาดิ นั่งรถไฟแบบ OverNight Train สู่ เมืองเคมิ (Kemi)
3 เมืองเคมิ-ล่องเรือตัดน้ำแข็ง Seafront Premium Villa หรือเทียบเท่า
4 เมืองโรวาเนียมิ-นั่งรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์-หมู่บ้านซานตา คลอส Arctic City Hotel หรือเทียบเท่า
5 ซาร์ริเซลก้า-ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ Kakslauttanen Arctic Resort หรือระดับเทียบเท่า
6 เมืองเคิร์คเนส-สัมผัสประสบการณ์กับ การจับปูยักษ์ (KING CRAB SAFARI) Thon Hotel Kirkenes หรือเทียบเท่า
7 ทะเลสาบอินารี (Lake Inari)-Siida Museum Inari-ขับสโนว์โมบิล Kultahippu Hotel & Apartments หรือเทียบเท่า
8 สนามบินอิวาโล-สนามบินเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)
9 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)-อิวาโล

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
26 ธันวาคม 2566 – 3 มกราคม 2567 229,999 75,000 จอง
จองสอบถาม