ENJOY EAST EUROPE ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี

ราคาเริ่มต้น ฿ 72,900
รหัสทัวร์ GQ3VIE-BR001
สายการบิน Eva Air / BR
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระราชวังเชินบรุนน์
  • ปราสาทปราก
  • สะพานชาร์ล
  • เชสกี้ครุมลอฟ
  • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
  • ป้อมชาวประมง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ปราก NH PRAGUE หรือเทียบเท่า
3 ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล – เมืองเก่าปราก NH PRAGUE หรือเทียบเท่า
4 ปราก – เชสกี้ครุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก – สวนมิราเบลล์ BEST WESTERN PLUS AMADIA หรือเทียบเท่า
5 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – บราติสลาวา NH GATE ONE หรือเทียบเท่า
6 บราติสลาว่า – OUTLET – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ HOLIDAY BEACH BUDAPEST หรือเทียบเท่า
7 บูดาเปสต์ –โบสถ์แมทเธียส - ป้อมชาวประมง – เวียนนา – ถนนสายวงแหวน - สนามบิน
8 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
6 – 13 เมษายน 2566 75,900 จอง
จอง
22 – 29 เมษายน 2566 72,900 จอง
จอง
8 – 15 พฤษภาคม 2566 72,900 จอง
จอง