fbpx

Eastern Europe ยุโรปตะวันออก จะฤดูไหนๆ ฉันก็จะไปฮัลสตัท เยอรมนี เชก สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี

ราคาเริ่มต้น ฿ 72,900
รหัสทัวร์ QQGO3MUC-EK019
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ เยอรมนี เชก สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • มิวนิค – โรเซนไฮม์ – ฮัลสตัท
  • ล่องเรือทะเลสาบฮัลสตัท – ลินซ์
  • เชสกี้ ครุมลอฟ – คาร์โลวี วารี – ปราก
  • เข้าปราสาทแห่งปราก – เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส
  • ย่านช่างทองโบราณ – บราติสลาว่า – Outlet
  • เวียนนา – ถนนคาร์นท์เนอร์ – เข้าพระราชวังเชินบรุนน์
  • บูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – ป้อมชาวประมง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 ดูไบ – มิวนิค - โรเซนไฮม์ TRYP BY WYNDHAM
3 ลินซ์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวี วารี - ปราก AMEDIA HOTEL
4 ลินซ์ - เชสกี้ ครุมลอฟ - คาร์โลวี วารี - ปราก HOTEL EXPO PRAGUE
5 ปราก - เข้าปราสาทแห่งปราก - เข้าชมมหาวิหารเซนต์วิตุส - ย่านช่างทองโบราณ - บราติสลาว่า LINDNER HOTEL BRATISLAVA
6 บราติสลาว่า – Outlet – เวียนนา - ถนนคาร์นท์เนอร์ QUALITY HOTEL
7 เวียนนา - เข้าพระราชวังเชินบรุนน์ – บูดาเปสต์ - ล่องเรือแม่น้ำดานูบ HOLIDAY INN BUDAPEST
8 กรุงบูดาเปสต์ - ป้อมชาวประมง - สนามบิน
9 ดูไบ - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 - 27 กรกฎาคม 2567 82,900 11,900 จอง
จอง
16 - 24 กันยายน 2567 72,900 11,900 จอง
จอง
05 - 13 ตุลาคม 2567 75,900 11,900 จอง
จอง
15 - 23 ตุลาคม 67 75,900 11,900 จอง
จอง
06 - 14 พ.ย. 2567 75,900 11,900 จอง
จอง
03 - 11 ธันวาคม 2567 75,900 11,900 จอง
จอง
28 ธันวาคม – 05 มกราคม 85,900 11,900 จอง
จองสอบถาม