fbpx

Earth Of Haven เฉิงตู ภูเขาสี่ดรุณีมรดกโลก อุทยานปี้เผิงโกว หุบเขาซวงเฉียวโกว

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,888
รหัสทัวร์ ITVCFD101
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 6วัน 4คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ภูเขาแอลป์ในแผ่นดินจีน ภูเขาสี่ดรุณี หุบเขาซวงเฉียวโกว

ชมความงดงามของธรรมชาติมรดกโลก อุทยานแห่งชาติปี้ผิงโกว

ไหว้พระขอพร วัดเหวินซู วัดต้าฉือ แพนด้ายักษ์ปีนตึก

เดินเล่นถนนคนเดินสุดโรแมนติกซอยกว้างซอยแคบ ถนนไท่กู่หลี่  ถนนชุนซี

เมนูพิเศษ! สุกี้หม่าล่า ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง FD562 DMK -TFU 21.50-02.00
2 ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ - นครเฉิงตู - เข้าสู่ที่พัก - อุทยานแห่งชาติปี้ผิงโกว (รวมรถประจำทางอุทยาน+รถกอล์ฟ) - เขาสี่ดรุณี JIUDING INT HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน และ ROSE XUEYAN HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 เขาสี่ดรุณี - หุบเขาซวงเฉียวโกว (รวมรถประจำทางอุทยาน) – เมืองตูเจียงเอี้ยน YU HUANG HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 เมืองตูเจียงเอี้ยน - ร้านยา - ร้านหยก - นครเฉิงตู – วัดเหวินซู - ซอยกว้างซอยแคบ – ถนนโบราณสามก๊กจิ๋นหลี่ - โชว์เปลี่ยนหน้ากาก RIGHTWAY XIYUE HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 นครเฉิงตู – ร้านหมอนโอโซน – ถนนคนเดินซุนซี – แพนด้ายักษ์ปีนตึก IFS - วัดต้าฉือ – ถนนคนเดินไท่กู๋หลี่ - ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่
6 ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตู เทียนฟู่ – ท่าอากาศยานดอนเมือง FD563 TFU- DMK 02.50-05.00

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 – 10 กันยายน 2567 17,888 6,500 6,000 จอง
จอง
13 – 18 กันยายน 2567 17,888 6,500 6,000 จอง
จอง
21 – 26 กันยายน 2567 18,888 6,500 6,000 จอง
จอง
10 – 15 ตุลาคม 2567 19,888 6,500 6,000 จอง
จอง
11 – 16 ตุลาคม 2567 20,888 6,500 6,000 จอง
จอง
12 – 17 ตุลาคม 2567 20,888 6,500 6,000 จอง
จอง
18 – 23 ตุลาคม 2567 19,888 6,500 6,000 จอง
จอง
19 – 24 ตุลาคม 2567 19,888 6,500 6,000 จอง
จอง
23 – 28 ตุลาคม 2567 20,888 6,500 6,000 จอง
จอง
25 – 30 ตุลาคม 2567 20,888 6,500 6,000 จอง
จองสอบถาม