DREAM OF EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี

ราคาเริ่มต้น ฿ 62,900
รหัสทัวร์ ITVEQR03
สายการบิน Qatar Airways / QR
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เยอรมัน ปราสาทนอยชวานสไตน์ มหาวิหารเฟราเอน
  • ออสเตรีย เมืองมรดกโลกริมทะเลสาบ
  • ปราสาทปราก สะพานชาร์ลส์  
  • ปราสาทบราติสลาวา  โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ
  • ชมเมืองบูดาเปสต์ ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี
2 ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองมิวนิก – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – มหาวิหารเฟราเอน - New Town Hall - จัตุรัส Marienplatz Holiday Inn Munchen Sud 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 เมืองฮัลส์สตัทท์ ประเทศออสเตรีย - เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - อนุสรณ์สถาน Jan Hus Spa Hotel Vita 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 เมืองปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส์ – โบสถ์ติน – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ – เมืองเบอร์โน Hotel Vita 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 บราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน - เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี- ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ – รูปปั้นเจ้าหญิงน้อย Verdi Grand Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
6 บูดาเปสต์ – ปราสาทบูดาเปสต์ - โบสถ์ Matthias Church - Fisherman's Bastion - Designer Outlet Parndorf ประเทศออสเตรีย H+ Hotel Wien 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
7 กรุงเวียนนา – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน – พระราชวังฮอฟบวร์ก – โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา – Column of Pest – ถนน Karntner Strasse - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา – ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
8 ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
25 เมษายน – 02 พฤษภาคม 66 62,900 จอง
จอง
10-17 พฤษภาคม 66 62,900 จอง
จอง