fbpx

Cool Cool BUSAN POHANG YEOSU

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,888
รหัสทัวร์ ITVKBX36
สายการบิน Air Busan [BX]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 3 เมือง ปูซาน โพฮัง ยอซู
  • ตามรอยซีรี่ย์ Hometown Cha Cha Cha! สะพานชมวิวอิการี
  • พิพิธภัณฑ์ศิลปะอาร์เต้ มิวเซียม
  • ช้อปปิ้ง ย่านซอมยอน และย่านนัมโพดง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ BX726 BKK-PUS 22.50-06.10+1
2 ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – เมืองโพฮัง – ตลาดชองฮา – ร้านกาแฟโอยุน – รูปปั้นปลาหมึก – สะพานชมวิวอิการิ – คลินิกหมอยุนฮเยจิน HOTEL KENNY YEOSU 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 LF Square – พิพิธภัณฑ์ศิลปะอาร์เต้ มิวเซียม - Yeosu Art land – จัตุรัสอีซุนชิน – ตลาดพื้นเมือง HOTEL KENNY YEOSU 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 ศูนย์โสมรัฐบาล - ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu - ร้านสมุนไพร Red Pine - รถไฟจิ๋วสกายแคปซูล - วัดแฮดงยงกุงซา – แหล่ง ช้อปปิ้งปลอดภาษี – ช้อปปิ้งย่านซอมยอน CONNECT HOTEL BUSAN 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดัง - Local Super Market –หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดนัมโพดง – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ BX725 PUS-BKK 18.00-21.50

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19-23 ธันวาคม 2566 18,888 จอง
จอง
22-26 ธันวาคม 2566 24,888 จอง
จอง
26-30 ธันวาคม 2566 24,888 จอง
จอง
29 ธันวาคม 2566 - 02 มกราคม 2567 27,888 จอง
จอง
02-06 มกราคม 2567 20,888 จอง
จอง
05-09 มกราคม 2567 21,888 จอง
จอง
09-13 มกราคม 2567 20,888 จอง
จอง
12-16 มกราคม 2567 21,888 จอง
จอง
16-20 มกราคม 2567 20,888 จอง
จอง
19-23 มกราคม 2567 21,888 จอง
จอง
23-27 มกราคม 2567 20,888 จอง
จอง
26-30 มกราคม 2567 21,888 จอง
จอง
30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2567 20,888 จอง
จอง
02-06 กุมภาพันธ์ 2567 21,888 จอง
จอง
06-10 กุมภาพันธ์ 2567 20,888 จอง
จอง
09-13 กุมภาพันธ์ 2567 21,888 จอง
จอง
13-17 กุมภาพันธ์ 2567 20,888 จอง
จอง
16-20 กุมภาพันธ์ 2567 20,888 จอง
จอง
20-24 กุมภาพันธ์ 2567 17,888 จอง
จอง
23-27 กุมภาพันธ์ 2567 18,888 จอง
จอง
27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จองสอบถาม