CHINA CHONGQING ซุปตาร์…เปิดตัวฉงชิ่ง

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,888
รหัสทัวร์ TTNCKGFD0123
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เช็คอินถ่ายรูปเก๋ๆที่ ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ 816
  • สัมผัสธรรมชาติแบบ 360 องศาที่ หุบเขาอู่หลิงซาน
  • เข้าอุทยานที่มีชื่อเสียงแห่งชาติ อุทยานหลุมฟ้า
  • ชมทัศนียภาพธรรมชาติรอบกับหุบเขา ระเบียงแก้วอู่หลง
  • ตะลึงกับ รถไฟฟ้าทะลุตึก หนึ่งเดียวในฉงชิ่ง !!


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานฉงชิ่ง HONG YIN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 ฐานวิศวกรรมนิวเคลียร์ 816 – หุบเขารอยแยกอู่หลิงซาน – เมืองอู่หลง XIE JIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
3 เมืองอู่หลง - อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า – ระเบียงแก้วอู่หลง – อุทยานเขานางฟ้า XIE JIA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 เมืองฉงชิ่ง - ศาลาประชานิคม - ชมรถไฟฟ้าทะลุตึก – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - ท่าอากาศยานฉงชิ่ง ท่าอากาศยานดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 – 16 พฤษภาคม 2566 19,888 จอง
จอง
20 – 23 พฤษภาคม 2566 19,888 จอง
จอง
27 – 30 พฤษภาคม 2566 19,888 จอง
จอง
03 – 06 มิถุนายน 2566 21,888 จอง
จอง
10 – 13 มิถุนายน 2566 19,888 จอง
จอง
17 – 20 มิถุนายน 2566 19,888 จอง
จอง
24 – 27 มิถุนายน 2566 19,888 จอง
จอง
01 – 04 กรกฎาคม 2566 20,888 จอง
จอง
08 – 11 กรกฎาคม 2566 20,888 จอง
จอง
22 – 25 กรกฎาคม 2566 23,888 จอง
จอง
29 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2566 23,888 จอง
จอง
12 – 15 สิงหาคม 2566 23,888 จอง
จอง
26 – 29 สิงหาคม 2566 20,888 จอง
จอง
02 – 05 กันยายน 2566 20,888 จอง
จอง
09 – 12 กันยายน 2566 20,888 จอง
จอง
16 – 19 กันยายน 2566 20,888 จอง
จอง
05 – 08 ตุลาคม 2566 31,888 จอง
จอง
12 – 15 ตุลาคม 2566 31,888 จอง
จอง
13 – 16 ตุลาคม 2566 31,888 จอง
จอง
14 – 17 ตุลาคม 2566 30,888 จอง
จอง
19 – 22 ตุลาคม 2566 22,888 จอง
จอง
20 – 23 ตุลาคม 2566 22,888 จอง
จอง
21 – 24 ตุลาคม 2566 22,888 จอง
จอง