BUSAN SARANGHAE

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999
รหัสทัวร์ SIAKR11-BX
สายการบิน Air Busan [BX]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • ซองซาโพ สกายวอร์ค (CHEONGSAPO SKYWALK)
 • สุดฮิป!! คาเฟ่ริมทะเล CORALANI CAFE
 •  ไฮไลท์!! พาท่านไปนั่งรถไฟมินิ “สกาย แคปซูล” ( SKY CAPSULE )
 • ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC
 • อิสระช้อปปิ้งล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท
 • เช็คอินแลนด์มาร์คดังปูซาน วัดริมทะเลชื่อดัง “ วัดแฮดง ยงกุงซา ”
 • เดินเล่นตลาดแฮอุนแด (HAEUNDAE MARKET)
 • น้ำมันสนเข็มแดง – อาคารนูริ มารู – ห้างชินเซเก ดิวตี้ฟรี
 • ซองโด สกายวอร์ค – ปูซาน ทาวเวอร์ – ตลาดนัมโพดง
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ( แลนด์มาร์คดังของปูซาน )
 • ซอมยอน ช้อปปิ้งสตรีท


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
2 สนามบินกิมแฮ (ปูซาน ) – ซองซาโพ สกายวอร์ค (CHEONGSAPO SKYWALK) สุดฮิป!! คาเฟ่ริมทะเล CORALANI CAFE - THE BAY 101 NO.25 HOTEL NAMPODONG ระดับเทียบเท่า
3 ไฮไลท์!! พาท่านไปนั่งรถไฟมินิ “สกาย แคปซูล” ( SKY CAPSULE ) ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง COSMETIC – อิสระช้อปปิ้งล็อตเต้ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท เช็คอินแลนด์มาร์คดังปูซาน วัดริมทะเลชื่อดัง “ วัดแฮดง ยงกุงซา ” – เดินเล่น ตลาดแฮอุนแด (HAEUNDAE MARKET) – เข้าสู่ที่พัก NO.25 HOTEL NAMPODONG ระดับเทียบเท่า
4 โสมเกาหลี – น้ำมันสนเข็มแดง - อาคารนูริ มารู - ห้างชินเซเก ดิวตี้ฟรี ซองโด สกายวอร์ค - ปูซาน ทาวเวอร์ - ตลาดนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลชี NO.25 HOTEL NAMPODONG ระดับเทียบเท่า
5 อุทยานแทจงแด – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ( แลนด์มาร์คดังของปูซาน ) ซอมยอน ช้อปปิ้งสตรีท – สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 – 11 เมษายน 66 19,999 5,000 จอง
จอง
12 - 16 เมษายน 66 26,999 5,000 จอง
จอง
14 - 18 เมษายน 66 23,999 5,000 จอง
จอง
19 - 23 เมษายน 66 19,999 5,000 จอง
จอง
21 – 25 เมษายน 66 19,999 5,000 จอง
จอง
26 - 30 เมษายน 66 19,999 5,000 จอง
จอง
28 เม.ย – 2 พ.ค. 66 21,999 5,000 จอง
จอง
03 – 07 พฤษภาคม 66 21,999 5,000 จอง
จอง
05 - 09 พฤษภาคม 66 18,999 5,000 จอง
จอง
10 - 14 พฤษภาคม 66 18,999 5,000 จอง
จอง
12 – 16 พฤษภาคม 66 18,999 5,000 จอง
จอง
17 - 21 พฤษภาคม 66 17,999 5,000 จอง
จอง
19 – 23 พฤษภาคม 66 17,999 5,000 จอง
จอง
24 - 28 พฤษภาคม 66 17,999 5,000 จอง
จอง
26 – 30 พฤษภาคม 66 17,999 5,000 จอง
จอง
31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 66 17,999 5,000 จอง
จอง
02 – 06 มิถุนายน 66 17,999 5,000 จอง
จอง
07 - 11 มิถุนายน 66 17,999 5,000 จอง
จอง
09 - 13 มิถุนายน 66 17,999 5,000 จอง
จอง
14 – 18 มิถุนายน 66 17,999 5,000 จอง
จอง
16 – 20 มิถุนายน 66 17,999 5,000 จอง
จอง
21 – 25 มิถุนายน 66 17,999 5,000 จอง
จอง
23 – 27 มิถุนายน 66 17,999 5,000 จอง
จอง
วันที่ 28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 66 17,999 17,999 5,000 จอง
จอง
30 มิ.ย. – 4 ก.ค. 66 17,999 5,000 จอง
จอง