BEAUTIFUL NIKKO FUKUSHIMA TOKYO

ราคาเริ่มต้น ฿ 54,900
รหัสทัวร์ QQGQ2NRT-TG031
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • Highlight เที่ยวเมืองนิกโก้ เมืองแห่งมรดกโลก 
  • ศาลเจ้าโทโชคุ /ชมความงามของปราสาทสึรุกะ
  • หน้าผาโทโนะเฮทสิริ  หมู่บ้าน โออุจิจูคุ 
  • ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค  พุ่มดอกโคเชีย 
  • ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ  อิสระช้อปปิ้งโตเกียว 
  • แช่น้ำแร่ธรรมชาติ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG642 23.50 – 08.10)
2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – เมืองนิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชคุ – ทะเลสาบซูเซนจิ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ KINUGAWA ONSEN หรือเทียบเท่า
3 หน้าผาโทโนะเฮทสิริ – เมืองไอสึวากะมัตสึ – หมู่บ้าน โออุจิจูคุ – ปราสาทสึรุกะ – ชมวิวทะเลสาบอินะวะชิโระ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ LISTEL INAWASHIRO หรือเทียบเท่า
4 อิบารากิ – ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค – พุ่มดอกโคเชีย [ตามสภาพอากาศ] – ตลาดปลาคามินาโตะ – โตเกียว – ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์ ธีมพาร์กมูมิน ตัวการ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์ดิก ที่จังหวัดไซตามะ หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
6 วัดอาซากุสะ – ห้างอิออน – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรรภูมิ) (TG677 17.25-21.55)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18 - 23 ก.ค.2566 54,900 10,900 จอง
จอง
25 - 30 ก.ค.2566 56,900 10,900 จอง
จอง
11 - 16 ส.ค.2566 58,900 10,900 จอง
จอง