fbpx

Beautiful Journey East Europe เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี

ราคาเริ่มต้น ฿ 69,888
รหัสทัวร์ ITVEEK58
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ เยอรมัน ออสเตรีย เช็ค สโลวาเกีย ฮังการี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เยอรมัน      ชมความอลังการ ปราสาทนอยชวานสไตน์ เยือนเมืองมิวนิก ชมโอลิมปิกทาวเวอร์  จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
  •     เช็ก             สัมผัสเมืองมรดกโลก เชสกี้ ครุมลอฟ ถ่ายภาพไฮไลท์! ปราสาทครุมลอฟ เยี่ยมชมปราสาทปราก  ถนนทองคำ  จัตุรัสกลาง  เมืองเบอร์โน  พิพิธภัณฑ์ Moravian Museum                                                                                                                                     
  •     สโลวาเกีย   เช็คอินสถานที่ชื่อดัง! ปราสาทบราติสลาวา
  •    ฮังการี        ล่องเรือชมความงามแม่น้ำดานูบ แม่น้ำที่ยาวที่สุดในยุโรป ชมความน่าหลงใหลของ ปราสาทบูดาเปสต์
  •  ออสเตรีย    เที่ยวชมเมืองฮัลส์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบสวยที่สุดในโลก และความงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของ   พระราชวังฮอฟบวร์ก  พระราชวังเชินบรุนน์ ช้อปปิ้งเอาท์เล็ท McArthurGlen


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
2 EK385 BKK-DXB 01.35-04.45 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน EK049 DXB-MUC 08.50-13.15 – เมืองมิวนิก – โอลิมปิกทาวเวอร์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ – ศาลาว่าการใหม่ - ศาลาว่าการเก่า - เมืองฟุสเซน – เมืองเคมพ์เทิน BigBox Allgaeu Hotel Kempten หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 เมืองเคมพ์เทิน - เมืองโฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – เมืองบาทอิชเชิล ประเทศออสเตรีย Hotel Goldenes Schiff หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 เมืองบาทอิชเชิล – เมืองฮัลส์สตัทท์ - เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณรัฐเช็ก - ปราสาทครุมลอฟ - เมืองเชสเก บูเดอโจวิซ Spa Hotel Vita หรือ ระดับใกล้เคียงกัน
5 เมืองเชสเก บูเดอโจวิซ - เมืองปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังเก่า – มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา - ถนนทองคำ – สะพานชาร์ลส์ – ย่านเมืองเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองเบอร์โน – จตุรัสกลางเมือง Orea Congress Hotel Brno หรือระดับใกล้เคียงกัน
6 เมืองเชสเก บูเดอโจวิซ - เมืองปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังเก่า – มหาวิหารเซนต์จอร์จ บาซิลลิกา - ถนนทองคำ – สะพานชาร์ลส์ – ย่านเมืองเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เมืองเบอร์โน – จตุรัสกลางเมือง IntercityHotel Budapest หรือระดับใกล้เคียงกัน
7 เมืองบูดาเปสต์ - เมืองพาห์นดอฟ ประเทศออสเตรีย - McArthurGlen Outlet - กรุงเวียนนา -พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟบวร์ก - ศาลาว่าการกรุงเวียนนา – ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา – ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง EK126 VIE-DXB 22.40-06.15
8 ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย EK372 DXB-BKK 09.40-19.15

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11-18 กันยายน 67 69,888 จอง
จอง
10-17 ตุลาคม 67 69,888 จอง
จอง
16-23 ตุลาคม 67 69,888 จอง
จองสอบถาม