fbpx

AMAZING WINTER SCANDINAVIA สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

ราคาเริ่มต้น ฿ 95,900
รหัสทัวร์ QQGO3ARN-EK008
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • สต็อกโฮล์ม-เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา
 • ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม-เมืองเก่ากัมลาสตัน-โอเรโบร
 • คาร์ลสตัด-โบสถ์คาร์ลสตัด-อนุสาวรีย์สันติภาพแห่งคาร์ลสตัด
 • กรุงออสโล-เกียร์โล-วอส-เบอร์เก้น-ท่าเรือเบอร์เก้น
 • ขึ้นรถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular-วอส-กุดวานเก้น
 • ล่องเรือชมซองฟยอร์ด-ฟลัม-นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม
 • ฟลัม-กอล-ออสโล-อุทยานฟรอกเนอร์
 • ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท-ศาลาว่าการเมืองออสโล
 • ล่องเรือ DFDS Seaway-โคเปนเฮเกน
 • รูปปั้นนางเงือกน้อย ลิตเติ้ลเมอร์เมด-น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน
 • พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-จัตุรัสซิตี้ฮอลล์
 • ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์-ถ่ายรูปปราสาทโรเซนบอร์ก-โคเปนเฮเกน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินดูไบ-สนามบินสต็อกโฮล์ม อาลันดา-พิพิธภัณฑ์เรือวาซา-ศาลาว่าการกรุงสต็อกโฮล์ม-เมืองเก่ากัมลาสตัน Scandic Infra City, Stockholm **** หรือเทียบเท่า
3 สต็อกโฮล์ม-โอเรโบร-คาร์ลสตัด-โบสถ์คาร์ลสตัด- อนุสาวรีย์สันติภาพแห่งคาร์ลสตัด-กรุงออสโล Scandic Helsfyr, Oslo **** หรือเทียบเท่า
4 ออสโล-เกียร์โล-วอส Scandic Voss **** หรือเทียบเท่า
5 วอส-เบอร์เก้น-ท่าเรือเบอร์เก้น-ขึ้นรถรางไฟฟ้า Floibanen Funicular-วอส Scandic Voss **** หรือเทียบเท่า
6 วอส-กุดวานเก้น-ล่องเรือชมซองฟยอร์ด-ฟลัม-นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ฟลัม-กอล Pers Hotel, Gol **** หรือเทียบเท่า
7 กอล-ออสโล-อุทยานฟรอกเนอร์-ช้อปปิ้งถนนคาร์ล โยฮันส์ เกท-ศาลาว่าการเมืองออสโล-ล่องเรือ DFDS Seaway -โคเปนเฮเกน DFDS Seaways (Seaview Cabin)
8 โคเปนเฮเกน-รูปปั้นนางเงือกน้อย ลิตเติ้ลเมอร์เมด-น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน-พระราชวังอมาเลียนบอร์ก-จัตุรัสซิตี้ฮอลล์-ช้อปปิ้งถนนสตรอยก์ Scandic Sydhavnen, Copenhagen **** หรือเทียบเท่า
9 โคเปนเฮเกน-ถ่ายรูปปราสาทโรเซนบอร์ก-สนามบินโคเปนเฮเกน-สนามบินดูไบ
10 สนาบินดูไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15-24 พ.ย.67 95,900 17,500 จอง
จอง
30 พ.ย.-9 ธ.ค.67 98,800 17,500 จอง
จอง
25 ธ.ค.67 – 3 ม.ค.68 (ปีใหม่)* 111,000 20,500 จอง
จองสอบถาม