AMAZING OF EAST EUROPE AUSTRIA CZECH SLOVAKIA HUNGARY

ราคาเริ่มต้น ฿ 58,900
รหัสทัวร์
สายการบิน Etihad Airways / EY
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ออสเตรีย เชค สโลวาเกีย ฮังการี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ออสเตรีย เมืองฮัลส์สตัทท์ หมู่บ้านริมทะเลสาบ
  • เช็ก สัมผัสเมืองมรดกโลก ปราสาทครุมลอฟ
  • สโลวาเกีย เช็คอินสถานที่ชื่อดัง! ปราสาทบราติสลาวา โบสถ์เซนต์เอลิซาเบธ
  • ฮังการี ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ EY403 BKK-AUH 20.25-23.40 – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง
2 ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี EY053 AUH-VIE 03.00-06.55 ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา ประเทศออสเตรีย – เมืองฮัลส์สตัทท์ - เซ็นทรัลสแควร์ – เมืองซาลซ์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดของโมสาร์ท – มหาวิหารซาลซ์บูร์ก - จัตุรัสศูนย์กลางประวัติศาสตร์ Holiday Inn Salzburg City 4* หรือ โรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
3 เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ สาธารณเช็ก – ปราสาทครุมลอฟ - อนุสรณ์สถาน Jan Hus – เมืองปราก – ปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – สะพานชาร์ลส์ – โบสถ์ติน – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ Congress & Wellness Hotel Olsanka 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
4 เมืองบราติสลาวา ประเทศสโลวาเกีย – ปราสาทบราติสลาวา – โบสถ์เซนต์อลิซาเบธ – มหาวิหารเซนต์มาร์ติน – เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี Dormero Hotel Budapest 4* หรือ โรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
5 เมืองบูดาเปสต์ – ปราสาทบูดาเปสต์ - โบสถ์ Matthias Church - Fisherman's Bastion – รูปปั้นเจ้าหญิงน้อย – ล่องเรือชมความงามของแม่น้ำดานูบ - Designer Outlet in Parndorf ประเทศออสเตรีย Mercure Hotel Raphal Wien 4* หรือ โรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
6 กรุงเวียนนา - นาฬิกา Anker Clock – มหาวิหารเซนต์สตีเฟน - Column of Pest - Goldenes Quartier – พระราชวังฮอฟบวร์ก – โรงโอเปร่าแห่งเวียนนา - ถนน Karntner Strasse Mercure Hotel Raphal Wien 4* หรือ โรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
7 ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา EY054 VIE-AUH 12.15-19.35 – ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง EY402 AUH-BKK 22.50-08.20
8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 กันยายน – 05 ตุลาคม 66 58,900 จอง
จอง
05-12 ตุลาคม 66 58,900 จอง
จอง