fbpx

4 ดอยงาม เชียงใหม่

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,990
รหัสทัวร์ CT04
สายการบิน Thai Smile / WE
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ม่อนแจ่ม
  • ดอยสุเทพ
  • วัดพระธาตุดอยคำ
  • ดอยอ่างขาง
  • ดอยอินทนนท์
  • ห้วยตึงเฒ่า
  • ถนนคนเดินเชียงใหม่
  • ฮิโนกิแลนด์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ - ม่อนแจ่ม - เฮือนโบราณ 60 – พระธาตุดอยคำ – ดอยสุเทพ - ถนนคนเดิน เบลวิลล่า เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า
2 ดอยอ่างขาง – สุกี้ยูนาน – ฮิโนกิแลนด์ – สวนอินทผาลัมโกหลัก - วัดบ้านเด่น เบลวิลล่า เชียงใหม่ หรือเทียบเท่า
3 ดอยอินทนนท์ – น้ำตกวชิระธาร - ห้วยตึงเฒ่า - วัดอุโมงค์

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19-21 พฤศจิกายน 63 11,990 จอง
จอง
28-30 พฤศจิกายน 63 12,490 จอง
จอง
5-7 ธันวาคม 63 13,990 จอง
จอง
10-12 ธันวาคม 63 13,990 จอง
จอง
11-13 ธันวาคม 63 13,990 จอง
จอง
19-21 ธันวาคม 63 11,490 จอง
จอง
26-28 ธันวาคม 63 13,490 จอง
จอง
30 ธ.ค.63-1 ม.ค.64 15,990 จอง
จอง
31 ธ.ค.63-2 ม.ค.64 15,990 จอง
จอง
1-3 มกราคม 64 14,990 จอง
จองสอบถาม