fbpx

ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ดิสนี่ย์เเลนด์ เต็มวัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,999
รหัสทัวร์ GSHKG20
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือจิมซาจุ่ย
  • รีพลัสเบย์
  • วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท
  • ดิสนี่ย์แลนด์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองฮ่องกง (สนามบินเช็กแล็บก๊อก) – รีพลัสเบย์ - จุดชมวิว VICTORIA – วัดเจ้าพ่อกวนอูกวนไท – ช้อปปิ้งย่านถนนนาธาน หรือจิมซาจุ่ย - พิเศษ!! ชมโชว์ แสงสีเสียง KING HOTEL / DORSETT KWUN TONG HOTEL
2 ดิสนี่ย์แลนด์ เต็มวัน!! KING HOTEL / DORSETT KWUN TONG HOTEL
3 วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ – วัดแชกงหมิว - โรงงานเครื่องประดับ - ร้านหยก – วัดหวังต้าเซียน – ท่าอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บก็อก – กรุงเทพ (ดอนเมือง)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 05 พฤศจิกายน 2566 25,999 5,500 จอง
จอง
04 – 06 พฤศจิกายน 2566 25,999 5,500 จอง
จอง
10 – 12 พฤศจิกายน 2566 25,999 5,500 จอง
จอง
11 – 13 พฤศจิกายน 2566 25,999 5,500 จอง
จอง
16 – 18 พฤศจิกายน 2566 FD508 DMK-HKG 06.25 – 10.10 FD503 HGK-DMK 22.20 – 00.20 25,999 5,500 15,999 25,999 5,500 จอง
จอง
18 – 20 พฤศจิกายน 2566 25,999 5,500 จอง
จอง
24 – 26 พฤศจิกายน 2566 25,999 5,500 จอง
จอง
25 – 27 พฤศจิกายน 2566 25,999 5,500 จอง
จอง
01 – 03 ธันวาคม 2566 26,999 5,500 จอง
จอง
03 – 05 ธันวาคม 2566 26,999 5,500 จอง
จอง
07 – 09 ธันวาคม 2566 25,999 5,500 จอง
จอง
08 – 10 ธันวาคม 2566 วันรัฐธรรมนูญ 26,999 5,500 จอง
จอง
15 – 17 ธันวาคม 2566 26,999 5,500 จอง
จอง
16 – 18 ธันวาคม 2566 25,999 5,500 จอง
จอง
09 – 11 ธันวาคม 2566 26,999 5,500 จอง
จอง
22 – 24 ธันวาคม 2566 วันคริสมาสต์ 26,999 5,500 จอง
จอง
23 – 25 ธันวาคม 2566 วันคริสมาสต์ 26,999 5,500 จอง
จอง
30 ธันวาคม 2566 – 01 มกราคม 2567 วันปีใหม่ 32,999 7,500 จอง
จอง
31 ธันวาคม 2566 – 02 มกราคม 2567 วันปีใหม่ 32,999 7,500 จอง
จอง
12 – 14 มกราคม 2567 23,999 5,500 จอง
จอง
19 – 21 มกราคม 2567 23,999 5,500 จอง
จอง
20 – 22 มกราคม 2567 23,999 5,500 จอง
จอง
25 – 27 มกราคม 2567 23,999 5,500 จอง
จอง
26 – 28 มกราคม 2567 23,999 5,500 จอง
จอง
27 – 29 มกราคม 2567 23,999 5,500 จอง
จอง
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 23,999 5,500 จอง
จอง
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2567 วันมาฆะบูชา 25,999 5,500 จอง
จอง
01 – 03 มีนาคม 2567 23,999 5,500 จอง
จอง
08 – 10 มีนาคม 2567 23,999 5,500 จอง
จอง
15 – 17 มีนาคม 2567 23,999 5,500 จอง
จอง
22 – 24 มีนาคม 2567 23,999 5,500 จอง
จอง
23 – 25 มีนาคม 2567 23,999 5,500 จอง
จอง
29 – 31 มีนาคม 2567 23,999 5,500 จอง
จองสอบถาม