fbpx

ฮอกไกโด ไทเป โอตารุ ซัปโปโร โนโบริเบทสึ EP.2 (เที่ยวไทเป+พักเถาหยวน 1 คืน)

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,990
รหัสทัวร์ ZETZGCTS-2303CI
สายการบิน China Airlines / CI
ระยะเวลา 6วัน5คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ย่านซีเหมินติง
  • ย่านซีเหมินติง
  • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - ไทเป - ย่านซีเหมินติง Century Hotel Taoyuan, Taoyuan
2 Century Hotel Taoyuan, Taoyuan Hotel Wing International Sapporo Susukino, Sapporo
3 โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีภูเขาไฟโชวะ -จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ Hotel Wing International Sapporo Susukino, Sapporo
4 อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ - มหาวิทยาลัย ฮอกไกโด - มิตซุยเอ้าท์เล็ต Hotel Wing International Sapporo Susukino, Sapporo
5 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย Hotel Wing International Sapporo Susukino, Sapporo
6 ดิวตี้ฟรี - สนามบินชิโตเสะ - สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 49,990 12,000 จอง
จอง
04 – 09 พฤศจิกายน 2566 49,990 12,000 จอง
จอง
11 – 16 พฤศจิกายน 2566 49,990 12,000 จอง
จอง
25 – 30 พฤศจิกายน 2566 49,990 49,990 34,990 12,000 49,990 12,000 จอง
จองสอบถาม