fbpx

มหัศจรรย์…JAPAN ฟูจิ โตเกียว นาริตะ

ราคาเริ่มต้น ฿ 47,999
รหัสทัวร์ BT-NRT15_JL
สายการบิน Japan Airlines / JL
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองนิกโก้ 
  • น้ำตกเคง่อน  
  • ทะเลสาบซูเซนจิ            
  • เทศกาลซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ 
  • ปราสาทโอดาวาระ 
  • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท                      
  • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค 
  • กระเช้าคาจิ คาจิ 
  • ช้อปปิ้งชินจูกุ                                                                                                                                       


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ NIKKO HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว
2 เมืองนิกโก้ • น้ำตกเคง่อน • ทะเลสาบซูเซนจิ • ศาลเจ้าโทโชกุ • อิออน มอลล์ NIKKO HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 เทศกาลซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ • ปราสาทโอดาวาระ • โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท YUKARI NO MORI HOTEL ระดับ 3 ดาว
4 หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • กิจกรรมชงชา • กระเช้าคาจิ คาจิ • ช้อปปิ้งชินจูกุ SUNSHRINE PRINCE TOKYO ระดับ 3 ดาว
5 วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • ห้าแยกชิบูย่า • ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 47,999 จอง
จอง
24 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 47,999 จอง
จอง
06 – 10 มีนาคม 2567 47,999 จอง
จอง
13 – 17 มีนาคม 2567 47,999 จอง
จอง
20 – 24 มีนาคม 2567 47,999 จอง
จอง
21 – 25 มีนาคม 2567 50,999 จอง
จอง
23 – 27 มีนาคม 2567 47,999 จอง
จองสอบถาม