ฟุกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโตะ

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,999
รหัสทัวร์ SSHSHVZFUK6
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล
  • ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น
  • โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กรุงเทพฯ – สนามบินฟุกุโอกะ – วัดนันโซอิน – หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล – เบปปุ – บ่อน้ำร้อนอุมิ -จิโกกุ NEW TSURUTA หรือเทียบเท่า
3 สวนดอกไม้คุจู – เมืองคุมาโมโตะ – ปราสาทคุมาโมโตะ – ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น – เมืองอะโซ ANA CROWN PLAZA KUMAMOTO NEW SKY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – ฟุกุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – ถ่ายรูป กันดั้ม ฟุกุโอกะ – ดิวตี้ฟรี – เท็นจิน QUINTESSA TENJIN HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24 – 28 พฤษภาคม 2566 29,999 9,500 จอง
จอง
9 – 13 มิถุนายน 2566 28,999 9,500 จอง
จอง
23 – 27 มิถุนายน 2566 28,999 9,500 จอง
จอง
8 – 12 กรกฎาคม 2566 30,999 9,500 จอง
จอง