ดานัง-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน3คืน (พักบานาฮิลล์)

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999
รหัสทัวร์ KVN120424-FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ✨ ไฮไลท์โปรแกรม ✨
  •  ล่องเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน
  •  นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์
  •  สวนสนุกบานาฮิลล์
  •  สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน
  • เมืองมรดกโลก
  • ชายหาดหมีเค ดานัง
  •  เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ วัดหลินอึ๋ง
  • โบสถ์คริสต์สีชมพู
  •  สะพานมือ  สวนดอกไม้


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สนามบินดอนเมือง)-ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-สะพานแห่งความรัก Magnolia Hotel Da Nang,Dong Doung Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว (2 คืน)
2 ดานัง-หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง-หมู่บ้านหินอ่อน-ฮอยอัน-สะพานญี่ปุ่น-หาดหมีเค Magnolia Hotel Da Nang,Dong Doung Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว (2 คืน)
3 ดานัง-วัดหลินอึ๋ง-โบสถ์สีชมพู-กระเช้าขึ้นบานาฮิลล์-หมู่บ้านฝรั่งเศส-สวนสนุก-บานาฮิลล์- สะพานมือ-สวนดอกไม้-อุโมงค์เก็บไวน์-พักโรงแรม Mercure ระดับ4ดาว บนบานาฮิลล์ Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel โรงแรมระดับ 4ดาว
4 สะพานมือสีทอง-สวนดอกไม้-ตลาดฮาน-กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04-07 มิถุนายน 66 14,999 4,000 จอง
จอง
17-20 มิถุนายน 66 14,999 4,000 จอง
จอง
23-26 มิถุนายน 66 15,999 4,000 จอง
จอง
24-27 มิถุนายน 66 15,999 4,000 จอง
จอง
01-04 กรกฎาคม 66 15,999 4,000 จอง
จอง
08-11 กรกฎาคม 66 15,999 4,000 จอง
จอง
15-18 กรกฎาคม 66 15,999 4,000 จอง
จอง
22-25 กรกฎาคม 66 15,999 4,000 จอง
จอง
19-22 สิงหาคม 66 15,999 4,000 จอง
จอง
26-29 สิงหาคม 66 15,999 4,000 จอง
จอง
16-19 กันยายน 66 15,999 4,000 จอง
จอง
23-26 กันยายน 66 15,999 4,000 จอง
จอง
07-10 ตุลาคม 66 15,999 4,000 จอง
จอง
14-17 ตุลาคม 66 15,999 4,000 จอง
จอง
04-07 พฤศจิกายน 66 15,999 4,000 จอง
จอง
11-14 พฤศจิกายน 66 15,999 4,000 จอง
จอง
18-21 พฤศจิกายน 66 15,999 4,000 จอง
จอง
25-28 พฤศจิกายน 66 15,999 4,000 จอง
จอง
10-13 ธันวาคม 66 15,999 4,000 จอง
จอง
28-31 ธันวาคม 66 18,999 5,000 จอง
จอง