ไหว้พระ 9 วัด

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,990
รหัสทัวร์ 9TCX700
สายการบิน Cathay Pacific / CX
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮองกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดแชกงหมิว(องค์เก่าไซ่กง)
  • เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
  • วัดแชกงหมิว
  • หวังต้าเซียน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ - ฮ่องกง – แชกงองค์เก่า (ไซ่กง) - เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์ - เทพกวนอู Dorsett Kwun Tong Hotel /Kings Hotel / Travelodge Kowloon Hotel หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน
2 เจ้าแม่กวนอิมยืมเงินฮงฮำ - ร้านจิวเวลรี่, ร้านหยก – วัดแชกงหมิว – หวังต้าเซียน- เจ้าแม่ทับทิม - ช้อปปิ้งนาธาร Dorsett Kwun Tong Hotel /Kings Hotel / Travelodge Kowloon Hotel หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 วัดปักไต่ - กระเช้านองปิง+ไหว้พระใหญ่เกาะลันเตา - ช้อปปิ้งห้าง City Gate Outlet - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 – 19 เม.ย. 66 19,991 จอง
จอง
19 – 21 เม.ย. 66 19,991 จอง
จอง
27 – 29 เม.ย. 66 19,991 จอง
จอง
7 – 9 พ.ค. 66 19,991 จอง
จอง
9 – 11 พ.ค. 66 19,991 จอง
จอง
10 – 12 พ.ค. 66 19,991 จอง
จอง
15 – 17 พ.ค. 66 19,991 จอง
จอง
22 – 24 พ.ค. 66 19,991 จอง
จอง