fbpx

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ด EP.2

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,990
รหัสทัวร์ ZETZGTPE-2322CI
สายการบิน China Airlines / CI
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชิงจิ้งสกายวอล์ค
  • วัดเหวินหวู่
  • ย่านซีเหมินติง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต STAY HOTEL TAICHUNG
2 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - ชิงจิ้งสกายวอล์ค - เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล STAY HOTEL TAICHUNG
3 อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น (รวมปล่อยโคม) – เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ย่านซีเหมินติง CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI
4 วัดหลงซาน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมตั๋ว) – ร้านเครื่องสำอางค์ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 – 04 พฤศจิกายน 2566 21,990 6,000 จอง
จอง
08 – 11 พฤศจิกายน 2566 21,990 6,000 จอง
จอง
15 – 18 พฤศจิกายน 2566 21,990 6,000 จอง
จอง
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2566 21,990 6,000 จอง
จอง
06 – 09 ธันวาคม 2566 22,990 6,000 จอง
จอง
13 – 16 ธันวาคม 2566 21,990 6,000 จอง
จอง
20 – 23 ธันวาคม 2566 21,990 6,000 จอง
จอง
27 – 30 ธันวาคม 2566 25,990 8,000 จอง
จอง
03 – 06 มกราคม 2567 19,990 6,000 จอง
จอง
10 – 13 มกราคม 2567 21,990 6,000 จอง
จอง
17 – 20 มกราคม 2567 21,990 6,000 จอง
จอง
24 – 27 มกราคม 2567 21,990 6,000 จอง
จอง
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2567 21,990 6,000 จอง
จอง
07 – 10 กุมภาพันธ์ 2567 21,990 6,000 จอง
จอง
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 21,990 6,000 จอง
จอง
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 22,990 6,000 จอง
จอง
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2567 21,990 6,000 จอง
จอง
06 – 09 มีนาคม 2567 21,990 6,000 จอง
จอง
13 – 16 มีนาคม 2567 21,990 6,000 จอง
จอง
20 – 23 มีนาคม 2567 21,990 6,000 จอง
จอง
27 – 30 มีนาคม 2567 21,990 6,000 จอง
จองสอบถาม