fbpx

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,990
รหัสทัวร์ ZETZGTPE-2408CI
สายการบิน China Airlines / CI
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชิงจิ้งสกายวอล์ค
  • วัดเหวินหวู่
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • ฟาร์มแกะชิงจิ้ง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทเป – เมืองไทจง - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต STAY HOTEL TAICHUNG
2 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – ชิงจิ้งสกายวอล์ค – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – เกาะลาลู – วัดเหวินหวู่ – ร้านเอ็นไซม์ STAY HOTEL, TAICHUNG
3 อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี - ศูนย์สร้อยสุขภาพ –ร้านขนมพายสับปะรด - ซีเหมินติง CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI
4 วัดหลงซาน – ตึกไทเป 101 – ร้านเครื่องสำอางค์ – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – หมู่บ้านห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 – 16 เมษายน 2567 29,990 8,000 จอง
จอง
13 – 16 ตุลาคม 2567 25,990 8,000 จอง
จอง
17 – 20 ตุลาคม 2567 23,990 8,000 จอง
จอง
18 – 21 ตุลาคม 2567 23,990 8,000 จอง
จอง
19 – 22 ตุลาคม 2567 23,990 8,000 จอง
จอง
23 – 26 ตุลาคม 2567 23,990 8,000 จอง
จอง
25 – 28 ตุลาคม 2567 23,990 8,000 จอง
จองสอบถาม