fbpx

ไต้หวัน ไทจง หนานโถว อี๋หลาน ไทเป ไท่ผิงซาน (พักโรงแรมน้ำแร่)

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,990
รหัสทัวร์ ZETZGTPE-2415BR
สายการบิน Eva Air / BR
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ตลาดกลางคืนอี๋หลาน
  • อุทยานแห่งชาติไท่ผิงซาน
  • ตึกไทเป 101
  • ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ STAY HOTEL TAICHUNG
2 สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านสายรุ้ง – ร้านเอ็นไซม์ - วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต STAY HOTEL TAICHUNG
3 ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี - ย่านซีเหมินติง HIONE HOTEL, NEW TAIPEI
4 เมืองอี๋หลาน – อุทยานแห่งชาติไท่ผิงซาน - ตลาดกลางคืนอี๋หลาน HOTEL PIN HOT SPRING, YILAN
5 วัดเจ้าแม่กวนอิม – ร้านเครื่องสำอาง - ตึกไทเป 101 – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน – ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย – สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 – 21 กรกฎาคม 2567 23,990 7,000 จอง
จอง
26 – 30 กรกฎาคม 2567 23,990 7,000 จอง
จอง
09 – 13 สิงหาคม 2567 23,990 7,000 จอง
จอง
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2567 23,990 7,000 จอง
จอง
11 – 15 กันยายน 2567 23,990 7,000 จอง
จอง
25 - 29 กันยายน 2567 23,990 7,000 จอง
จอง
10 – 14 ตุลาคม 2567 25,990 8,000 จอง
จอง
16 – 20 ตุลาคม 2567 23,990 7,000 จอง
จอง
25 - 29 ตุลาคม 2567 23,990 7,000 จอง
จอง
30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2567 23,990 7,000 จอง
จอง
08 – 12 พฤศจิกายน 2567 23,990 7,000 จอง
จอง
15 - 19 พฤศจิกายน 2567 23,990 7,000 จอง
จอง
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2567 23,990 7,000 จอง
จอง
06 – 10 ธันวาคม 2567 25,990 8,000 จอง
จอง
13 – 17 ธันวาคม 2567 23,990 7,000 จอง
จอง
18 – 22 ธันวาคม 2567 23,990 7,000 จอง
จองสอบถาม