ไต้หวัน เจียอี้ หนานโถว ไทจง ไทเป อาลีซาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,990
รหัสทัวร์ ZETZGTPE-2310BR
สายการบิน Eva Air / BR
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
  • ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ
  • สวนองุ่นบราซิล


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเถาหยวน – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – สวนองุ่นบราซิล – ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว CHIAYI KING HOTEL, CHIA YI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง STAY HOTEL, TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – เป่ยโถว – THERMAL VALLEY – พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน – PUBLIC LIBRARY – ย่านซีเหมินติง CHATEAU DE CHINE HOTEL, TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 – 17 เมษายน 2566 29,990 8,000 จอง
จอง
21 – 25 เมษายน 2566 21,990 6,000 จอง
จอง
02 – 06 พฤษภาคม 2566 23,990 6,000 จอง
จอง
09 – 13 พฤษภาคม 2566 23,990 6,000 จอง
จอง
17 – 21 พฤษภาคม 2566 21,990 6,000 จอง
จอง
23 – 27 พฤษภาคม 2566 21,990 6,000 จอง
จอง
02 – 06 มิถุนายน 2566 23,990 6,000 จอง
จอง
08 – 12 มิถุนายน 2566 21,990 6,000 จอง
จอง
14 – 18 มิถุนายน 2566 21,990 6,000 จอง
จอง
20 – 24 มิถุนายน 2566 21,990 6,000 จอง
จอง