fbpx

โอซาก้า มัตสึโมโต้ นาโกย่า โครังเค ทาคายาม่า เกียวโต ฟรีเดย์ 1 วัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,990
รหัสทัวร์ ZETZGKIX-2302JL
สายการบิน Japan Airlines / JL
ระยะเวลา 7วัน4คืน
ประเทศ ญ่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปราสาทมัตสึโมโต้
  • ปราสาทมัตสึโมโต้
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินคันไซ - มัตสึโมโต้ - ปราสาทมัตสึโมโต้ - ถนนนาวาเตะ Alpico Plaza Hotel, Matsumoto
3 คามิโคจิ - ทาคายาม่า - ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า - เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - อิออน Comfort Hotel Gifu, Gifu
4 ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาโครังเค - เกียวโต - วัดคิโยมิสึ - ถนนสายกาน้ำชา - เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น - โอซาก้า - ชินไซบาชิ The B Namba Kurumon, Osaka
5 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย The B Namba Kurumon, Osaka
6 ดิวตี้ฟรี - ตลาดปลาคุโรมง - ปราสาทโอซาก้า - ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ
7 สนามบินคันไซ - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31 ต.ค. – 06 พ.ย. 2566 49,990 49,990 39,990 10,000 49,990 10,000 จอง
จอง
07 – 13 พฤศจิกายน 2566 49,990 10,000 จอง
จอง
10 – 16 พฤศจิกายน 2566 49,990 10,000 จอง
จองสอบถาม