โอซาก้า ทตโตริ ฮิโรชิม่า

ราคาเริ่มต้น ฿ 37,999
รหัสทัวร์ SSHSHXJKIX1
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6วัน4คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เนินทรายทตโตริ
  • ศาลเจ้าอิสึคุชิม่า  
  • พิพิธภัณฑ์โคนัน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ – จังหวัดทตโตริ – เนินทรายทตโตริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย – พิพิธภัณฑ์โคนัน KAIKE HOT SPRING หรือเทียบเท่า
3 จังหวัดชิมะเนะ – ศาลเจ้าอิซึโมะ – จังหวัดฮิโรชิม่า – เกาะมิยาจิม่า – ศาลเจ้าอิสึคุชิม่า – ถนนฮอนโดริ WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า
4 WASHINGTON HOTEL หรือเทียบเท่า IBIS NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง (ไม่รวมค่าเดินทาง) IBIS NAMBA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 – 16 พฤษภาคม 2566 38,999 10,500 จอง
จอง
18 – 23 กรกฎาคม 2566 37,999 10,500 จอง
จอง
26 – 31 กรกฎาคม 2566 41,999 10,500 จอง
จอง
27 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2566 42,999 10,500 จอง
จอง
11 – 16 สิงหาคม 2566 42,999 10,500 จอง
จอง
11 – 16 ตุลาคม 2566 44,999 10,500 จอง
จอง
12 – 17 ตุลาคม 2566 43,999 10,500 จอง
จอง
13 – 18 ตุลาคม 2566 41,999 10,500 จอง
จอง
18 – 23 ตุลาคม 2566 44,999 10,500 จอง
จอง
19 – 24 ตุลาคม 2566 43,999 10,500 จอง
จอง
20 – 25 ตุลาคม 2566 43,999 10,500 จอง
จอง
21 – 26 ตุลาคม 2566 42,999 10,500 จอง
จอง
24 – 29 ตุลาคม 2566 39,999 10,500 จอง
จอง