โตเกียว เปรี้ยวจี๊ดจ๊าด

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,919
รหัสทัวร์ RJXJ007
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5วัน 3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดเซ็นโซจิ
  • ศาลเจ้าฮิกาวะ
  • หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
  • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
  • ย่านชินจูกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ
2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองคาวาโกะเอะ-ศาลเจ้าฮิกาวะ-ถนนคุราสึคุริ-หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ-ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก Yukari No Mori หรือเทียบเท่า ★★★★
3 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์-โอไดบะ-Diver City Plaza-ย่านชินจูกุ-ถ่ายรูป Cat 3D Hotel Welco Narita หรือเทียบเท่า ★★★
4 อิสระเต็มวัน Hotel Welco Narita หรือเทียบเท่า ★★★
5 สนามบินนาริตะ-สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09-13 กรกฎาคม 66 31,919 จอง
จอง
10-14 กรกฎาคม 66 31,919 จอง
จอง
20-24 สิงหาคม 66 31,919 จอง
จอง
21-25 สิงหาคม 66 31,919 จอง
จอง
27-31 สิงหาคม 66 31,919 จอง
จอง
28 สิงหาคม-01 กันยายน 66 28,919 จอง
จอง
03-07 กันยายน 66 31,919 จอง
จอง
04-08 กันยายน 66 31,919 จอง
จอง
09-13 กันยายน 66 31,919 จอง
จอง
10-14 กันยายน 66 31,919 จอง
จอง
11-15 กันยายน 66 31,919 จอง
จอง
18-22 กันยายน 66 31,919 จอง
จอง
24-28 กันยายน 66 28,919 จอง
จอง