โตเกียว ม๊วง ม่วง

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,919
รหัสทัวร์ RJXJ006
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
  • ถ่ายรูปหอคอยโตเกียว
  • อิสระเต็มวัน
  • วัดเซ็นโซจิ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ
2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองคาวาโกะเอะ-ศาลเจ้าฮิกาวะ-ถนนคุราสึคุริ-หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ-ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก Yukari No Mori หรือเทียบเท่า ★★★★
3 สวนโออิชิ-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-โอไดบะ-Diver City Plaza-ย่านชินจูกุ-ถ่ายรูป Cat 3D Hotel Welco Narita หรือเทียบเท่า ★★★
4 อิสระเต็มวัน Hotel Welco Narita หรือเทียบเท่า ★★★
5 สนามบินนาริตะ-สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05-09 มิถุนายน 66 28,919 8,900 จอง
จอง
12-16 มิถุนายน 66 31,919 8,900 จอง
จอง
18-22 มิถุนายน 66 31,919 8,900 จอง
จอง
19-23 มิถุนายน 66 31,919 8,900 จอง
จอง
26-30 มิถุนายน 66 31,919 8,900 จอง
จอง
27 มิถุนายน-01 กรกฎาคม 66 29,919 8,900 จอง
จอง
02-06 กรกฎาคม 66 31,919 8,900 จอง
จอง
03-07 กรกฎาคม 66 31,919 8,900 จอง
จอง
06-10 กรกฎาคม 66 31,919 8,900 จอง
จอง