โตเกียว ชมพู แบ๊ว แบ๊ว

ราคาเริ่มต้น ฿ 34,919
รหัสทัวร์ RJXJ004
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดเซ็นโซจิ
  • ถนนนากามิเสะ
  • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5
  • ย่านชินจูกุ
  • อิสระเต็มวัน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนาริตะ
2 สนามบินนาริตะ-กรุงโตเกียว-วัดเซ็นโซจิ-ถนนนากามิเสะ-ถ่ายรูปหอคอยโตเกียวสกายทรีริมแม่น้ำสุมิดะ-เมืองคาวาโกะเอะ-ศาลเจ้าฮิกาวะ-ถนนคุราสึคุริ-หอระฆังเวลาโทคิโนะคาเนะ-ตรอกขนมโบราณคาชิยะโยโคโช-หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก Yukari No Mori หรือเทียบเท่า ★★★★
3 ฟูจิชิบะซากุระ-ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5-เรียนรู้พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น-โอไดบะ-Diver City Plaza-ย่านชินจูกุ-ถ่ายรูป Cat 3D Hotel Welco Narita หรือเทียบเท่า ★★★
4 อิสระเต็มวัน Hotel Welco Narita หรือเทียบเท่า ★★★
5 สนามบินนาริตะ-สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24-28 เมษายน 66 39,919 จอง
จอง
25-29 เมษายน 66 39,919 จอง
จอง
26-30 เมษายน 66 39,919 จอง
จอง
27-เมษายน-01 พฤษภาคม 66 39,919 จอง
จอง
01-05 พฤษภาคม 66 34,919 จอง
จอง
04-08 พฤษภาคม 66 34,919 จอง
จอง
14-18 พฤษภาคม 66 34,919 จอง
จอง
20-24 พฤษภาคม 66 34,919 จอง
จอง
23-27 พฤษภาคม 66 34,919 จอง
จอง