แคชเมียร์ ศรีนาคา กุลมาร์ค พาฮาลแกรม เทศกาลชมดอกทิวลิป

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,990
รหัสทัวร์ ZETZGSXR-2301SG
สายการบิน SpiceJet / SG
ระยะเวลา 6วัน3คืน
ประเทศ อินเดีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือชมตลาดเช้า
  • ทะเลสาบดาล
  • ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเดลี – สนามบินศรีนาคา – แคชเมียร์ Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 แวะชมทุ่งดอกมัสตาร์ด – พาฮาลแกม – ชมวิวเทือกเขาหิมาลัย Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เทือกเขากุลมาร์ค – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – ชมวิวทิวทัศน์เทือกเขากุลมาร์ค Super Deluxe Houseboat, Dal Lake ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ล่องเรือชมตลาดเช้า – ทะเลสาบดาล – สวนโมกุล – สวนชาลิมาร์ – สวนนิชาท – สนามบินศรีนาคา สนามบินเดลี
6 สนามบินเดลี – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 – 07 มีนาคม 2566 26,990 5,000 จอง
จอง
09 – 14 มีนาคม 2566 25,990 5,000 จอง
จอง
16 – 21 มีนาคม 2566 25,990 5,000 จอง
จอง
23 – 28 มีนาคม 2566 25,990 5,000 จอง
จอง
28 มี.ค. – 02 เม.ย. 66 25,990 5,000 จอง
จอง
30 มี.ค. – 04 เม.ย. 66 25,990 5,000 จอง
จอง
04 – 09 เมษายน 2566 26,990 5,000 จอง
จอง
11 – 16 เมษายน 2566 29,990 6,000 จอง
จอง
12 – 17 เมษายน 2566 29,990 6,000 จอง
จอง
13 – 18 เมษายน 2566 29,990 6,000 จอง
จอง
27 เม.ย. – 02 พ.ค. 66 28,990 5,000 จอง
จอง