fbpx

เส้นทางสายไหม ระเบียงเหอซี หลานโจว อูรูมู่ฉี

ราคาเริ่มต้น ฿ 59,900
รหัสทัวร์ QQGO1-LHWCZ001
สายการบิน China Southern Airlines / CZ
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ย้อนรอยสู่ระเบียงเหอซี เส้นทางสายประวัติศาสตร์
  • ชมถ้ำแกะสลักม่อเกา มรดกโลก สุดล้ำค่า
  • กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน ปราการด่านสุดท้ายแห่งจีนตะวันตก
  • หุบเขาสายรุ้งจางเย่ สีสันแห่งความงามของผืนปฐพี
  • สุสานเหลยไถ ต้นกำเนิด รูปสลักทองเหลือง อาชาเหยียบวิหก
  • สวมบทกองคาราวาน ขี่อูฐล่องเนินทรายครวญ
  • สระน้ำวงศ์พระจันทร์ อัศจรรย์โอเอซิสพระจันทร์เสี้ยว
  • เขาอัคคี แผ่นดินแห่งเปลวเพลิง ฉากหนึงแห่งมหากาพย์ไซอิ๋ว
  • ซากเมืองโบราณเกาชาง เมืองโบราณที่หายสาบสูญ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – กว่างโจว (สนามบินไป๋หยุน) (CZ3036 : 03.00-06.55) - หลานโจว (สนามบินจงฉวน) (CZ8985 : 08.30-11.35) อนุสาวรีย์แม่น้ำเหลือง - สวนกังหันน้ำ - ตลาดกลางคืนเจิ้งหนิงลู่ LANZHOU ANSHENG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ** มาตรฐานประเทศจีน **
3 หลานโจว - วัดพระกุมารชีพ - อู่เวย - สุสานเหลยไถแห่งราชวงศ์ฮั่น ZHANGYE METROPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ** มาตรฐานประเทศจีน **
4 จางเย่ – หุบเขาสายรุ้ง (รวมรถอุทยาน) - เจียยี่กวน – กำแพงเมืองจีนด่านเจียยี่กวน (รวมรถอุทยาน) JIAYUGUAN YUANDONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ** มาตรฐานประเทศจีน **
5 ตุนหวง - เนินทรายครวญ (รวมรถอุทยาน + ขี่อูฐ + รองเท้ากันทราย)– สระน้ำวงพระจันทร์ - ตลาดกลางคืนซาโจว DUNHUANG XIYUE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ** มาตรฐานประเทศจีน **
6 ถ้ำม่อเกา (ชมภาพยนต์สารคดี + รถอุทยาน) – ทูลูฟ่าน(โดยรถไฟความเร็วสูง) TURPAN HUOSHANHONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ** มาตรฐานประเทศจีน **
7 ทูลูฟ่าน - เขาอัคคี - เมืองโบราณเกาชาง (รวมรถอุทยาน) – หมู่บ้านอุยกูร์ – อูรุมชี - ตลาดแกรนด์บาซาร์ URUMQI SHANGDE INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว ** มาตรฐานประเทศจีน
8 อูรุมชี (สนามบินตีโวพู) – กว่างโจว(สนามบินไป๋หยุน) (CZ6883 : 12.45-18.10) – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) (CZ361 : 20.15-22.00)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16 - 23 ก.ย. 67 62,900 8,000 จอง
จอง
15 – 22 ต.ค.67 59,900 8,000 จอง
จอง
17 – 24 ต.ค.67 59,900 8,000 จอง
จอง
24 – 31 ต.ค.67 60,900 8,000 จอง
จองสอบถาม