fbpx

เวียนนาไม่เวียนหัว ซี่โครงหมูนัวๆ ดูน่ากิน ฮังการี ออสเตรีย เชก

ราคาเริ่มต้น ฿ 59,900
รหัสทัวร์ QQGO3BUD-TK003
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ ฮังการี ออสเตรีย เชก

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • บูดาเปสท์ – ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ
  • กรุงเวียนนา – ถนนคาร์ทเนอร์ 
  • Arthur Glen Designer Outlet in Parndorf 
  • ฮัลสตัท – เชสกี้ครุมลอฟ – เชสกี้บูดาโจวิช
  • คาร์โลวีวารี – ปราก – ปราสาทปราก – สะพานชาร์ล 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ
2 อิสตันบูล - บูดาเปสท์ - ป้อมชาวประมง – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ - เวียนนา ARION CITY
3 เวียนนา - ถนนคาร์ทเนอร์ - Arthur Glen Designer Outlet in Parndorf - เวียนนา ARION CITY
4 กรุงเวียนนา – ฮัลสตัท – เชสกี้ครุมลอฟ - เชสกี้บูดาโจวิช SPA HOTEL VITA
5 เชสกี้ บูดาโจวิช - คาร์โลวีวารี - ปราก DUO
6 ปราก - ปราสาทปราก - สะพานชาร์ล - สนามบิน - อิสตันบูล
7 อิสตันบูล - กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
26 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 67 59,900 7,900 จอง
จอง
03 - 09 กรกฎาคม 67 59,900 7,900 จอง
จอง
17 - 23 กรกฎาคม 67 60,900 7,900 จอง
จอง
24 - 30 กรกฎาคม 67 60,900 7,900 จอง
จอง
07 - 13 สิงหาคม 67 60,900 7,900 จอง
จอง
21 - 27 สิงหาคม 67 60,900 7,900 จอง
จอง
28 สิงหาคม – 01 กันยายน 67 60,900 7,900 จอง
จอง
25 กันยายน – 01 ตุลาคม 67 60,900 7,900 จอง
จอง
02 - 08 ตุลาคม 67 60,900 7,900 จอง
จอง
18 - 24 ตุลาคม 67 62,900 7,900 จอง
จอง
30 ตุลาคม – 05พฤศจิกายน 67 59,900 7,900 จอง
จองสอบถาม