เวียดนามใต้ ซุปตาร์…เสน่หา ณ ดาลัด

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,888
รหัสทัวร์ TTNDLIVZ0223
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชม CRAZY HOUSE และ จัตุรัสลามเวียน
  • นั่งรถรางชมความสวยงามของ น้ำตกดาตันลา
  • ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า ชม วัดตั๊กลัม
  • ชม สวนไฮเดรนเยียเมืองดาลัด ที่สวยงามของเมืองดาลัด
  • สักการะ เจดีย์มังกร วัดพุทธนิกายเซนที่มีชื่อเสียง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – เมืองดาลัด – พระราชวังเบ๋าได่ - CRAZY HOUSE โบสถ์โดเมน เด มารี – จัตุรัสลามเวียน - ถนนคนเดินเมืองดาลัด River Prince Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 สวนไฮเดรนเยียเมืองดาลัด – Café Green Hill - นั่งกระเช้า เพื่อเข้าไปเที่ยวชม วัดตั๊กลัม นั่งรถราง (Roller Coaster) – น้ำตกดาตันลา - เจดีย์มังกร - ร้านเยื่อไผ่ River Prince Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ช้อปปิ้งร้านโอท๊อป – ท่าอากาศยานนานาชาติเลียนเคือง – ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24 – 26 มีนาคม 2566 10,888 จอง
จอง
14 – 16 เมษายน 2566 15,888 จอง
จอง
28 – 30 เมษายน 2566 12,888 จอง
จอง
05 – 07 พฤษภาคม 2566 12,888 จอง
จอง
19 – 21 พฤษภาคม 2566 9,888 จอง
จอง
02 – 04 มิถุนายน 2566 12,888 จอง
จอง
16 – 18 มิถุนายน 2566 9,888 จอง
จอง
30 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2566 9,888 จอง
จอง
14 – 16 กรกฎาคม 2566 9,888 จอง
จอง
28 – 30 กรกฎาคม 2566 13,888 จอง
จอง
11 – 13 สิงหาคม 2566 13,888 จอง
จอง
25 – 27 สิงหาคม 2566 10,888 จอง
จอง
08 – 10 กันยายน 2566 10,888 จอง
จอง
22 – 24 กันยายน 2566 10,888 จอง
จอง
13 – 15 ตุลาคม 2566 14,888 จอง
จอง
20 – 22 ตุลาคม 2566 15,888 จอง
จอง