fbpx

เวียดนามใต้ ซุปตาร์…ญาจาง ดาลัด เต็มสิบไม่หัก

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,888
รหัสทัวร์ TTNCXRFD624
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่ง กระเช้าลอยฟ้าข้ามทะเล สู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ ระยะทางกว่า 3,320 เมตร
  • ย้อนวัยเด็กกับ สวนสนุกวินวันเดอร์ส ญาจาง
  • ชมความสวยสะพรั่งของ สวนดอกไฮเดรนเยีย
  • เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานกามซัญ (ญาจาง) - เมืองดาลัด - จัตุรัสลัมเวียน - ตลาดกลางคืนดาลัด โรงแรม RIVER PRINCE HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองดาลัด
2 เมืองดาลัด - วัดตั๊กลัม (นั่งกระเช้า) - น้ำตกดาตันลา (นั่งรถราง) - เจดีย์มังกร - สวนดอกไฮเดรนเยีย - ร้านเยื่อไผ่ - เมืองญาจาง โรงแรม LIBRA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองญาจาง
3 เมืองญาจาง - นั่งกระเช้าสู่เกาะวินเพิร์ลแลนด์ - สวนสนุกวินวันเดอร์ส ญาจาง - นั่งกระเช้ากลับสู่ตัวเมืองญาจาง - วัดลองเซิน - โบสถ์หินญาจาง - ตลาดกลางคืนญาจาง โรงแรม LIBRA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า, เมืองญาจาง
4 เมืองญาจาง - ท่าอากาศยานกามซัญ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 - 06 พฤษภาคม 2567 15,888 จอง
จอง
16 - 19 พฤษภาคม 2567 14,888 จอง
จอง
31 พฤษภาคม - 03 มิถุนายน 67 15,888 จอง
จอง
13 - 16 มิถุนายน 2567 14,888 จอง
จอง
04 - 07 กรกฎาคม 2567 14,888 จอง
จอง
26 - 29 กรกฎาคม 2567 15,888 จอง
จอง
01 - 04 สิงหาคม 2567 14,888 จอง
จอง
15 - 18 สิงหาคม 2567 14,888 จอง
จอง
05 - 08 กันยายน 2567 14,888 จอง
จอง
19 - 22 กันยายน 2567 13,888 จอง
จอง
03 - 06 ตุลาคม 2567 14,888 จอง
จองสอบถาม