fbpx

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฮาลอง ฟานซิปัน (บินเช้า-กลับค่ำ) – พักดี 4 ดาวทุกคืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,990
รหัสทัวร์ ZETZGHAN-2407TG
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • โบสถ์หินซาปา
  • ถนน 36 สาย
  • ยอดเขาฟานซิปัน
  • โมอาน่า ซาปา คาเฟ่


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองซาปา – เมืองลาวกาย – ด่านชายแดนเวียดนามจีน – โบสถ์หินซาปา – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต SAPA CHARM HOTEL
2 หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – นาขั้นบันได – น้ำตกเมี่องฮวา – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน SAPA CHARM HOTEL
3 เมืองฮานอย – ร้านขนมของฝาก – ถนน 36 สาย – เมืองฮาลอง – ฮาลองไนท์ มาร์เก็ต SONG LOC LUXURY HOTEL
4 ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ – เกาะไก่ชน – ถ้ำนางฟ้า – เมก้า แกรนด์ เวิลด์ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 – 07 ตุลาคม 2567 19,990 4,000 จอง
จอง
13 – 16 ตุลาคม 2567 20,990 4,000 จอง
จอง
23 – 26 ตุลาคม 2567 20,990 4,000 จอง
จอง
25 – 28 ตุลาคม 2567 20,990 4,000 จอง
จอง
08 – 11 พฤศจิกายน 2567 19,990 4,000 จอง
จอง
09 – 12 พฤศจิกายน 2567 19,990 4,000 จอง
จอง
14 – 17 พฤศจิกายน 2567 19,990 4,000 จอง
จอง
16 – 19 พฤศจิกายน 2567 19,990 4,000 จอง
จอง
21 – 24 พฤศจิกายน 2567 19,990 4,000 จอง
จอง
23 – 26 พฤศจิกายน 2567 19,990 4,000 จอง
จอง
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2567 19,990 4,000 จอง
จอง
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2567 19,990 4,000 จอง
จอง
04 – 07 ธันวาคม 2567 19,990 4,000 จอง
จอง
07 – 10 ธันวาคม 2567 21,990 4,000 จอง
จอง
12 – 15 ธันวาคม 2567 20,990 4,000 จอง
จอง
14 – 17 ธันวาคม 2567 20,990 4,000 จอง
จอง
20 – 23 ธันวาคม 2567 21,990 4,000 จอง
จอง
21 – 24 ธันวาคม 2567 21,990 4,000 จอง
จอง
26 – 29 ธันวาคม 2567 22,990 4,000 จอง
จอง
27 – 30 ธันวาคม 2567 22,990 4,000 จอง
จอง
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2568 24,990 4,000 จอง
จอง
01 – 04 มกราคม 2568 22,990 4,000 จอง
จอง
02 – 05 มกราคม 2568 22,990 4,000 จอง
จอง
10 – 13 มกราคม 2568 19,990 4,000 จอง
จอง
11 – 14 มกราคม 2568 19,990 4,000 จอง
จอง
17 – 20 มกราคม 2568 19,990 4,000 จอง
จอง
18 – 21 มกราคม 2568 19,990 4,000 จอง
จอง
06 – 09 กุมภาพันธ์ 2568 19,990 4,000 จอง
จอง
07 – 10 กุมภาพันธ์ 2568 19,990 4,000 จอง
จอง
08 – 11 กุมภาพันธ์ 2568 19,990 4,000 จอง
จอง
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2568 19,990 4,000 จอง
จอง
15 – 18 กุมภาพันธ์ 2568 19,990 4,000 จอง
จอง
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2568 19,990 4,000 จอง
จอง
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2568 19,990 4,000 จอง
จอง
27 ก.พ. – 02 มี.ค. 2568 19,990 4,000 จอง
จอง
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2568 19,990 4,000 จอง
จอง
01 – 04 มีนาคม 2568 20,990 4,000 จอง
จอง
06 – 09 มีนาคม 2568 20,990 4,000 จอง
จอง
08 – 11 มีนาคม 2568 20,990 4,000 จอง
จอง
13 – 16 มีนาคม 2568 20,990 4,000 จอง
จอง
14 – 17 มีนาคม 2568 20,990 4,000 จอง
จอง
15 – 18 มีนาคม 2568 20,990 4,000 จอง
จอง
20 – 23 มีนาคม 2568 20,990 4,000 จอง
จอง
22 – 25 มีนาคม 2568 20,990 4,000 จอง
จอง
28 – 31 มีนาคม 2568 20,990 4,000 จอง
จอง
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2568 20,990 4,000 จอง
จอง
04 – 07 เมษายน 2568 21,990 4,000 จอง
จอง
12 – 15 เมษายน 2568 24,990 4,000 จอง
จอง
13 – 16 เมษายน 2568 24,990 4,000 จอง
จอง
14 – 17 เมษายน 2568 23,990 4,000 จอง
จองสอบถาม