fbpx

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ซุปตาร์…SAPA สวย ไปไหม

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,888
รหัสทัวร์ TTNHANVN623
สายการบิน Vietnam Airlines / VN
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่ง รถไฟวินเทจ ชมหุบเขาเมืองซาปา
  • ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า ชมความสวยงามสัมผัสอากาศหนาว
  • ช้อปปิ้ง ซาปาไนท์มาเก็ต และ ถนน 36 สาย
  • ล่องเรือตามก๊ก ฮาลองบกเมืองนิงห์บิงห์
  • เช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – กรุงฮานอย - เมืองนิงห์บิงห์ YEN NHI HPTEL,NAM HOA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 ตามก๊ก - ล่องเรือแจวตามก๊ก - เมืองซาปา CHAPA DEW,SAPA GREEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 MOANA CAFÉ - หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต - นั่งรถไฟสู่ สถานีฟานสิปัน - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - ยอดเขาฟานซิปัน – โบสถ์ซาปา - ซาปาไนท์มาร์เก็ต CHAPA DEW,SAPA GREEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองลาวไก – พรมแดนจีน-เวียดนาม – ร้านเยื่อไผ่ – เมืองฮานอย – สุสานโฮจิมินห์ ทะเลสาบคืนดาบ - สะพานแสงอาทิตย์ - ถนนสาย 36 เก่า FIRST EDEN HOTEL, CWD HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ทะเลสาบตะวันตก - วัดเฉินก๊วก - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 05 พฤศจิกายน 2566 15,888 จอง
จอง
03 - 07 พฤศจิกายน 2566 16,888 จอง
จอง
08 - 12 พฤศจิกายน 2566 15,888 จอง
จอง
10 - 14 พฤศจิกายน 2566 16,888 จอง
จอง
16 - 20 พฤศจิกายน 2566 15,888 จอง
จอง
17 - 21 พฤศจิกายน 2566 16,888 จอง
จอง
18 - 22 พฤศจิกายน 2566 16,888 จอง
จอง
22 - 26 พฤศจิกายน 2566 15,888 จอง
จอง
23 - 27 พฤศจิกายน 2566 15,888 จอง
จอง
24 - 28 พฤศจิกายน 2566 15,888 จอง
จอง
30 พฤศจิกายน - 04 ธันวาคม 2566 17,888 จอง
จอง
01 - 05 ธันวาคม 2566 19,888 จอง
จอง
02 - 06 ธันวาคม 2566 19,888 จอง
จอง
06 - 10 ธันวาคม 2566 18,888 จอง
จอง
07 - 11 ธันวาคม 2566 18,888 จอง
จอง
08 - 12 ธันวาคม 2566 18,888 จอง
จอง
09 - 13 ธันวาคม 2566 19,888 จอง
จอง
13 - 17 ธันวาคม 2566 17,888 จอง
จอง
14 - 18 ธันวาคม 2566 17,888 จอง
จอง
15 -19 ธันวาคม 2566 17,888 จอง
จอง
21 - 25 ธันวาคม 2566 19,888 จอง
จอง
23 - 27 ธันวาคม 2566 19,888 จอง
จอง
27 - 31 ธันวาคม 2566 21,888 จอง
จอง
29 ธันวาคม 2566 - 02 มกราคม 2567 22,888 จอง
จอง
30 ธันวาคม 2566 - 03 มกราคม 2567 22,888 จอง
จอง
31 ธันวาคม 2566 - 04 มกราคม 2567 22,888 จอง
จอง
03 - 07 มกราคม 2567 17,888 จอง
จอง
05 - 09 มกราคม 2567 17,888 จอง
จอง
06 - 10 มกราคม 2567 17,888 จอง
จอง
11 - 15 มกราคม 2567 17,888 จอง
จอง
12 - 16 มกราคม 2567 17,888 จอง
จอง
13 - 17 มกราคม 2567 17,888 จอง
จอง
17 - 21 มกราคม 2567 17,888 จอง
จอง
19 - 23 มกราคม 2567 17,888 จอง
จอง
24 - 28 มกราคม 2567 17,888 จอง
จอง
26 - 30 มกราคม 2567 17,888 จอง
จอง
27 - 31 มกราคม 2567 17,888 จอง
จอง
01 - 05 กุมภาพันธ์ 2567 17,888 จอง
จอง
02 - 06 กุมภาพันธ์ 2567 17,888 จอง
จอง
03 - 07 กุมภาพันธ์ 2567 17,888 จอง
จอง
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 19,888 จอง
จอง
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2567 19,888 จอง
จอง
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2567 19,888 จอง
จอง
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 19,888 จอง
จอง
28 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จอง
29 กุมภาพันธ์ - 04 มีนาคม 2567 18,888 จอง
จอง
01 - 05 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จอง
06 - 10 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จอง
08 - 12 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จอง
09 - 13 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จอง
13 - 17 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จอง
14 - 18 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จอง
16 - 20 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จอง
21 - 25 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จอง
23 - 27 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จองสอบถาม