fbpx

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (พักซาปา 2 คืน)

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,990
รหัสทัวร์ ZETZGHAN-2401VN
สายการบิน Vietnam Airlines / VN
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ถนน 36 สาย
  • ทำเนียบประธานาธิบดี
  • โมอาน่า ซาปา คาเฟ่
  • บ้านพักลุงโฮ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต SAPA GREEN HOTEL
2 เมืองซาปา – อิสระท่องเที่ยว หรือ เลือกซื้อ Option ท่องเที่ยวยอดเขาฟานซิปัน SAPA GREEN HOTEL
3 โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ด่านแดนเวียดนาม-จีน – เมืองฮานอย – ถนน 36 สาย LAROSA HOTEL
4 สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 – 08 เมษายน 2567 15,990 3,000 จอง
จอง
06 – 09 เมษายน 2567 15,990 3,000 จอง
จอง
11 – 14 เมษายน 2567 15,990 3,000 จอง
จอง
13 – 16 เมษายน 2567 18,990 4,000 จอง
จอง
14 – 17 เมษายน 2567 18,990 4,000 จอง
จอง
20 – 23 เมษายน 2567 13,990 3,000 จอง
จอง
25 – 28 เมษายน 2567 13,990 3,000 จอง
จอง
09 – 12 พฤษภาคม 2567 12,990 3,000 จอง
จอง
11 – 14 พฤษภาคม 2567 12,990 3,000 จอง
จอง
17 – 20 พฤษภาคม 2567 12,990 3,000 จอง
จอง
18 – 21 พฤษภาคม 2567 12,990 3,000 จอง
จอง
24 – 27 พฤษภาคม 2567 12,990 3,000 จอง
จอง
30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2567 12,990 3,000 จอง
จอง
01 – 04 มิถุนายน 2567 13,990 3,000 จอง
จอง
08 – 11 มิถุนายน 2567 11,990 3,000 จอง
จอง
20 – 23 มิถุนายน 2567 11,990 3,000 จอง
จอง
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2567 11,990 3,000 จอง
จอง
19 – 22 กรกฎาคม 2567 15,990 3,000 จอง
จอง
20 – 23 กรกฎาคม 2567 15,990 3,000 จอง
จอง
26 – 29 กรกฎาคม 2567 15,990 3,000 จอง
จอง
27 – 30 กรกฎาคม 2567 15,990 3,000 จอง
จอง
01 – 04 สิงหาคม 2567 11,990 3,000 จอง
จอง
09 – 12 สิงหาคม 2567 15,990 3,000 จอง
จอง
10 – 13 สิงหาคม 2567 15,990 3,000 จอง
จอง
22 – 25 สิงหาคม 2567 11,990 3,000 จอง
จอง
30 ส.ค. – 02 ก.ย. 2567 10,990 3,000 จอง
จอง
05 – 08 กันยายน 2567 12,990 3,000 จอง
จอง
12 – 15 กันยายน 2567 12,990 3,000 จอง
จอง
14 – 17 กันยายน 2567 12,990 3,000 จอง
จอง
19 – 22 กันยายน 2567 12,990 3,000 จอง
จอง
21 – 24 กันยายน 2567 12,990 3,000 จอง
จอง
26 – 29 กันยายน 2567 12,990 3,000 จอง
จอง
28 ก.ย. – 01 ต.ค. 2567 12,990 3,000 จอง
จองสอบถาม