เวียดนามเหนือ มกโจว ฮานอย ซาปา – ฟานซิปัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,990
รหัสทัวร์ ZETZGHAN-2302WE
สายการบิน Thai Smile / WE
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •  ชมทะเลสาบคืนดาบ
  • ถนน 36 สาย
  • สะพานกระจก


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮหว่าบิ่ญ – เมืองมกโจว – สะพานกระจก MUONG THANH MOC CHAU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 ไร่ชามกโจว – เมืองฮานอย – ชมทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย LAROSA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ทะเลสาบเมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต AZURE SAPA CHARM HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองซาปา – เมืองฮานอย – เจดีย์เฉินก๊วก – โบสถ์ใหญ่ฮานอย – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 – 08 มกราคม 2566 17,990 4,000 จอง
จอง
07 – 10 มกราคม 2566 17,990 4,000 จอง
จอง
12 – 15 มกราคม 2566 18,990 4,000 จอง
จอง
14 – 17 มกราคม 2566 18,990 4,000 จอง
จอง
19 – 22 มกราคม 2566 19,990 4,000 จอง
จอง
21 – 24 มกราคม 2566 19,990 4,000 จอง
จอง
22 – 25 มกราคม 2566 19,990 4,000 จอง
จอง
02 – 05 กุมภาพันธ์ 2566 18,990 4,000 จอง
จอง
04 – 07 กุมภาพันธ์ 2566 18,990 4,000 จอง
จอง
09 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 18,990 4,000 จอง
จอง
11 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 18,990 4,000 จอง
จอง
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 18,990 4,000 จอง
จอง
18 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 18,990 4,000 จอง
จอง
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 18,990 4,000 จอง
จอง
25 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 18,990 4,000 จอง
จอง
02 – 05 มีนาคม 2566 19,990 4,000 จอง
จอง
03 – 06 มีนาคม 2566 19,990 4,000 จอง
จอง
04 – 07 มีนาคม 2566 19,990 4,000 จอง
จอง
09 – 12 มีนาคม 2566 18,990 4,000 จอง
จอง
11 – 14 มีนาคม 2566 18,990 4,000 จอง
จอง
16 – 19 มีนาคม 2566 18,990 4,000 จอง
จอง
18 – 21 มีนาคม 2566 18,990 4,000 จอง
จอง
23 – 26 มีนาคม 2566 18,990 4,000 จอง
จอง
25 – 28 มีนาคม 2566 18,990 4,000 จอง
จอง
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2566 18,990 4,000 จอง
จอง