เวียดนามเหนือ ซุปตาร์…SAPA สวย ไม่เกรงใจใคร!!

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,888
รหัสทัวร์ TTNHANVN0423
สายการบิน Vietnam Airlines / VN
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมความสวยงามของ ยอดเขาฟานซิปัน
  • ช้อปปิ้ง ซาปาไนท์มาเก็ต และ ถนน 36 สาย
  • ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง และถ้ำนางฟ้า
  • ชม หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต หมู่บ้านชาวม้งดำ
  • เช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – กรุงฮานอย - เมืองฮาลอง THE TWIN HOTEL, KENNY HOTEL Halong ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 อ่าวฮาลอง – ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า – เมืองซาปา โรงแรม LACASA Hotel, CHAPA DEW 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 นั่งรถไฟสู่ สถานีฟานสิปัน - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - ยอดเขาฟานซิปัน – หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต - MOANA CAFÉ - โบสถ์ซาปา - ซาปาไนท์มาร์เก็ต LACASA Hotel, CHAPA DEW 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองลาวไก – พรมแดนจีน-เวียดนาม – ร้านเยื่อไผ่ – เมืองฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ - ถนนสาย 36 เก่า โรงแรม Fist Eden Hotel, Moonview Hotel, ระดับ 3 ดาว หรือเทีย
5 ทะเลสาบตะวันตก – วัดกว่านแถ่งห์ - วัดเฉินก๊วก - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 มีนาคม – 02 เมษายน 2566 17,888 จอง
จอง
31 มีนาคม – 04 เมษายน 2566 16,888 จอง
จอง
05 – 09 เมษายน 2566 19,888 จอง
จอง
06 – 10 เมษายน 2566 20,888 จอง
จอง
07 – 11 เมษายน 2566 19,888 จอง
จอง
12 – 16 เมษายน 2566 21,888 จอง
จอง
13 – 17 เมษายน 2566 21,888 จอง
จอง
14 – 18 เมษายน 2566 21,888 จอง
จอง
15 – 19 เมษายน 2566 21,888 จอง
จอง
19 – 23 เมษายน 2566 16,888 จอง
จอง
21 – 25 เมษายน 2566 16,888 จอง
จอง
29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 2566 17,888 จอง
จอง
05 – 09 พฤษภาคม 2566 15,888 จอง
จอง
10 – 14 พฤษภาคม 2566 15,888 จอง
จอง
12 – 16 พฤษภาคม 2566 16,888 จอง
จอง
17 – 21 พฤษภาคม 2566 17,888 จอง
จอง
19 – 23 พฤษภาคม 2566 15,888 จอง
จอง
31 พฤษภาคม – 04 มิถุนายน 2566 19,888 จอง
จอง
02 – 06 มิถุนายน 2566 20,888 จอง
จอง
03 – 07 มิถุนายน 2566 20,888 จอง
จอง
04 – 08 มิถุนายน 2566 19,888 จอง
จอง
08 – 12 มิถุนายน 2566 16,888 จอง
จอง
10 – 14 มิถุนายน 2566 16,888 จอง
จอง
15 – 19 มิถุนายน 2566 16,888 จอง
จอง
17 – 21 มิถุนายน 2566 16,888 จอง
จอง
22 – 26 มิถุนายน 2566 16,888 จอง
จอง
24 – 28 มิถุนายน 2566 16,888 จอง
จอง
28 มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2566 16,888 จอง
จอง
30 มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2566 16,888 จอง
จอง
05 – 09 กรกฎาคม 2566 16,888 จอง
จอง
07 – 11 กรกฎาคม 2566 16,888 จอง
จอง
12 – 16 กรกฎาคม 2566 16,888 จอง
จอง
14 – 18 กรกฎาคม 2566 16,888 จอง
จอง
19 – 23 กรกฎาคม 2566 16,888 จอง
จอง
21 – 25 กรกฎาคม 2566 16,888 จอง
จอง
26 – 30 กรกฎาคม 2566 19,888 จอง
จอง
27 – 31 กรกฎาคม 2566 20,888 จอง
จอง
28 กรกฎาคม - 01 สิงหาคม 2566 20,888 จอง
จอง
29 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2566 17,888 จอง
จอง
30 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2566 17,888 จอง
จอง
01 – 05 สิงหาคม 2566 17,888 จอง
จอง
03 – 07 สิงหาคม 2566 16,888 จอง
จอง
05 – 09 สิงหาคม 2566 16,888 จอง
จอง
10 – 14 สิงหาคม 2566 20,888 จอง
จอง
11 – 15 สิงหาคม 2566 20,888 จอง
จอง
12 – 16 สิงหาคม 2566 20,888 จอง
จอง
13 – 17 สิงหาคม 2566 17,888 จอง
จอง
16 – 20 สิงหาคม 2566 16,888 จอง
จอง
18 – 22 สิงหาคม 2566 15,888 จอง
จอง
23 – 27 สิงหาคม 2566 15,888 จอง
จอง
25 – 29 สิงหาคม 2566 15,888 จอง
จอง
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2566 16,888 จอง
จอง
01 – 05 กันยายน 2566 15,888 จอง
จอง
07 – 11 กันยายน 2566 16,888 จอง
จอง
09 – 13 กันยายน 2566 16,888 จอง
จอง
14 – 18 กันยายน 2566 15,888 จอง
จอง
16 – 20 กันยายน 2566 15,888 จอง
จอง
20 – 24 กันยายน 2566 16,888 จอง
จอง
22 – 26 กันยายน 2566 15,888 จอง
จอง
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 2566 15,888 จอง
จอง
29 กันยายน – 03 ตุลาคม 2566 15,888 จอง
จอง
04 – 08 ตุลาคม 2566 16,888 จอง
จอง
06 – 10 ตุลาคม 2566 16,888 จอง
จอง
12 – 16 ตุลาคม 2566 20,888 จอง
จอง
13 – 17 ตุลาคม 2566 20,888 จอง
จอง
14 – 18 ตุลาคม 2566 19,888 จอง
จอง
18 – 22 ตุลาคม 2566 17,888 จอง
จอง
20 – 24 ตุลาคม 2566 20,888 จอง
จอง
21 – 25 ตุลาคม 2566 20,888 จอง
จอง