fbpx

เวียดนามเหนือ ซุปตาร์… SAPA ปังไม่ไหวววว

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,888
รหัสทัวร์ TTNHAVFD1223
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งรถไฟชมเมืองซาปา ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน
  • ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง กุ้ยหลินแห่งเมืองเวียดนาม
  • เช็คอินคาเฟ่สุดชิค MOANA CAFÉ
  • ชอปปิ้ง ซาปาไนท์มาเก็ต และ ถนนสาย 36 เก่า


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - เมืองลาวไก - พรมแดนจีน - เวียดนาม - เมืองซาปา -โบสถ์ซาปา – ซาปาไนท์มาเก็ต โรงแรม LACASA HOTEL, CHAPA DEW ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 MOANA CAFÉ - หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต - นั่งรถรางเมืองซาปา – สถานีกระเช้าฟานสิปัน – ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน - ยอดเขาฟานซิปัน โรงแรม LACASA HOTEL, CHAPA DEW ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองฮานอย - ร้านเยื่อไผ่ - วัดเฉินก๊วก -สุสานโฮจิมินห์ -ทะเลสาบคืนดาบ -สะพานแสงอาทิตย์ ถนนสาย 36 เก่า โรงแรม ANISE HOTEL, MOONVIEW HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองฮาลอง - ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - ร้านหยก - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 05 พฤศจิกายน 2566 16,888 จอง
จอง
04 - 07 พฤศจิกายน 2566 16,888 จอง
จอง
09 - 12 พฤศจิกายน 2566 16,888 จอง
จอง
11 - 14 พฤศจิกายน 2566 16,888 จอง
จอง
16 - 19 พฤศจิกายน 2566 16,888 จอง
จอง
18 - 21 พฤศจิกายน 2566 16,888 จอง
จอง
23 - 26 พฤศจิกายน 2566 16,888 จอง
จอง
25 - 28 พฤศจิกายน 2566 16,888 จอง
จอง
30 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2566 17,888 จอง
จอง
02 - 05 ธันวาคม 2566 22,888 จอง
จอง
07 - 10 ธันวาคม 2566 21,888 จอง
จอง
09 - 12 ธันวาคม 2566 22,888 จอง
จอง
14 - 17 ธันวาคม 2566 18,888 จอง
จอง
16 - 19 ธันวาคม 2566 19,888 จอง
จอง
21 - 24 ธันวาคม 2566 22,888 จอง
จอง
23 - 26 ธันวาคม 2566 22,888 จอง
จอง
28 - 31 ธันวาคม 2566 22,888 จอง
จอง
04 - 07 มกราคม 2567 18,888 จอง
จอง
06 - 09 มกราคม 2567 18,888 จอง
จอง
11 - 14 มกราคม 2567 16,888 จอง
จอง
13 - 16 มกราคม 2567 17,888 จอง
จอง
18 - 21 มกราคม 2567 16,888 จอง
จอง
20 - 23 มกราคม 2567 17,888 จอง
จอง
25 - 28 มกราคม 2567 17,888 จอง
จอง
27 - 30 มกราคม 2567 17,888 จอง
จอง
01 - 04 กุมภาพันธ์ 2567 17,888 จอง
จอง
03 - 06 กุมภาพันธ์ 2567 18,888 จอง
จอง
08 - 11 กุมภาพันธ์ 2567 22,888 จอง
จอง
10 - 13 กุมภาพันธ์ 2567 22,888 จอง
จอง
15 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 22,888 จอง
จอง
17 - 20 กุมภาพันธ์ 2567 22,888 จอง
จอง
22 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 20,888 จอง
จอง
24 - 27 กุมภาพันธ์ 2567 20,888 จอง
จอง
29 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 2567 16,888 จอง
จอง
02 - 05 มีนาคม 2567 16,888 จอง
จอง
07 - 10 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จองสอบถาม