fbpx

เวียดนามเหนือ ซุปตาร์…สวัสดีเป็นหนึ่ง เรา SAPA นะ..!!

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,888
รหัสทัวร์ TTNHANVN823
สายการบิน Vietnam Airlines / VN
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือจ่างอาน ชมมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ
  • ล่องเรือชมธรรมชาติที่อ่าวฮาลอง พร้อมรับประทานอาหารบนเรือ
  • ช้อปปิ้งซาปาไนท์ มาเก็ต, ฮาลองไนท์ มาเก็ต และตามก๊กไนท์มาเก็ต
  • ถ่ายรูปเช็คอิน คาเฟ่ MOANA CAFÉ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - เมืองซาปา - โบสถ์ซาปา โรงแรม LACASA HOTEL, CHAPA DEW 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 MOANA CAFÉ - หมู่บ้านต่าฟาน - นั่งรถไฟวินเทจ - สถานีฟานสิปัน - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าฟานซิปัน ยอดเขาฟานซิปัน - ซาปาไนท์มาร์เก็ต โรงแรม LACASA HOTEL, CHAPA DEW 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองฮาลอง - ร้านเยื่อไผ่ - ฮาลองไนท์มาร์เก็ต โรงแรม SEA STAR HOTEL HALONG ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ท่าเรืออ่าวฮาลอง - ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - ร้านหยก - ล่องเรือแจวจ่างอาน เมืองนิงห์บิงห์ - ตามก๊กไนท์มาเก็ต โรงแรม YEN NHI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 กรุงฮานอย - ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 05 พฤศจิกายน 2566 16,888 จอง
จอง
03 - 07 พฤศจิกายน 2566 16,888 จอง
จอง
08 - 12 พฤศจิกายน 2566 16,888 จอง
จอง
11 - 15 พฤศจิกายน 2566 17,888 จอง
จอง
15 - 19 พฤศจิกายน 2566 17,888 จอง
จอง
22 - 26 พฤศจิกายน 2566 17,888 จอง
จอง
24 - 28 พฤศจิกายน 2566 16,888 จอง
จอง
29 พฤศจิกายน - 03 ธันวาคม 2566 17,888 จอง
จอง
01 - 05 ธันวาคม 2566 19,888 จอง
จอง
02 - 06 ธันวาคม 2566 19,888 จอง
จอง
06 - 10 ธันวาคม 2566 19,888 จอง
จอง
07 - 11 ธันวาคม 2566 19,888 จอง
จอง
08 - 12 ธันวาคม 2566 19,888 จอง
จอง
09 - 13 ธันวาคม 2566 19,888 จอง
จอง
13 - 17 ธันวาคม 2566 17,888 จอง
จอง
20 - 24 ธันวาคม 2566 19,888 จอง
จอง
23 - 27 ธันวาคม 2566 19,888 จอง
จอง
27 - 31 ธันวาคม 2566 22,888 จอง
จอง
28 ธันวาคม - 01 มกราคม 2567 22,888 จอง
จอง
29 ธันวาคม - 02 มกราคม 2567 22,888 จอง
จอง
30 ธันวาคม - 03 มกราคม 2567 22,888 จอง
จอง
03 - 07 มกราคม 2567 15,888 จอง
จอง
06 - 10 มกราคม 2567 16,888 จอง
จอง
10 - 14 มกราคม 2567 16,888 จอง
จอง
11 - 15 มกราคม 2567 15,888 จอง
จอง
12 - 16 มกราคม 2567 16,888 จอง
จอง
13 - 17 มกราคม 2567 15,888 จอง
จอง
17 - 21 มกราคม 2567 17,888 จอง
จอง
18 - 22 มกราคม 2567 17,888 จอง
จอง
19 - 23 มกราคม 2567 17,888 จอง
จอง
24 - 28 มกราคม 2567 17,888 จอง
จอง
31 มกราคม - 04 กุมภาพันธ์ 2567 17,888 จอง
จอง
10 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 19,888 จอง
จอง
21 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 19,888 จอง
จอง
22 - 26 กุมภาพันธ์ 2567 19,888 จอง
จอง
23 - 27 กุมภาพันธ์ 2567 19,888 จอง
จอง
24 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 19,888 จอง
จอง
28 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จอง
02 - 06 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จอง
06 - 10 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จอง
13 - 17 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จอง
20 - 24 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จองสอบถาม