เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน พักบานาฮิลส์ 1 คืน (ไฟล์ท 1)

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,990
รหัสทัวร์ ZETZGDAD-2308VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สวนดอกไม้แห่งความรัก
  • เมืองโบราณฮอยอัน
  •  ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองเว้ – นั่งรถสามล้อซิโคล่ – พระราชวังดายโนย – ล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม – ตลาดองบา THANH LICH ROYAL BOUTIQUE HOTEL
2 วัดเจดีย์เทียนมู่ – บานา ฮิลส์ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าซัน เวิลด์ บานาฮิลส์ – สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค MERCURE FRENCH VILLAGE BANA HILLS ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
3 สะพานมือยักษ์ – สวนดอกไม้แห่งความรัก – สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง – สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง – เมืองโบราณฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – ล่องเรือกระด้ง – เมืองดานัง LUXTERY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก – ช้อปปิ้งฮาน มาร์เก็ต – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23 – 26 มีนาคม 2566 15,990 4,900 จอง
จอง
24 – 27 มีนาคม 2566 15,990 4,900 จอง
จอง
25 – 28 มีนาคม 2566 15,990 4,900 จอง
จอง
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2566 13,990 4,900 จอง
จอง
31 มี.ค. – 03 เม.ย. 2566 15,990 4,900 จอง
จอง
01 – 04 เมษายน 2566 15,990 4,900 จอง
จอง
14 – 17 เมษายน 2566 21,990 5,900 จอง
จอง
15 – 18 เมษายน 2566 19,990 5,900 จอง
จอง
19 – 22 เมษายน 2566 14,990 4,900 จอง
จอง
21 – 24 เมษายน 2566 15,990 4,900 จอง
จอง
22 – 25 เมษายน 2566 15,990 4,900 จอง
จอง
26 – 29 เมษายน 2566 14,990 4,900 จอง
จอง
30 เม.ย. – 03 พ.ค. 2566 17,990 4,900 จอง
จอง
06 – 09 พฤษภาคม 2566 15,990 4,900 จอง
จอง
10 – 13 พฤษภาคม 2566 14,990 4,900 จอง
จอง
13 – 16 พฤษภาคม 2566 15,990 4,900 จอง
จอง
17 – 20 พฤษภาคม 2566 14,990 4,900 จอง
จอง
19 – 22 พฤษภาคม 2566 15,990 4,900 จอง
จอง
25 – 28 พฤษภาคม 2566 15,990 4,900 จอง
จอง
27 – 30 พฤษภาคม 2566 15,990 4,900 จอง
จอง
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2566 14,990 4,900 จอง
จอง