เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา ชเวดากอง เทพทันใจ

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,990
รหัสทัวร์ ZETZGRGN-23018M
สายการบิน Myanmar Airways / 8M
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
  • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ
  •  เทพทันใจ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองย่างกุ้ง – พระพุทธรูปหยกขาว – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – สักการะแม่ยักษ์ YANGON STADIUM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองหงสา – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์ – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว YANGON STADIUM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 พระเจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต – พระนอนตาหวาน – พระหงาทัตจี – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 – 08 มกราคม 2566 11,990 2,000 จอง
จอง
13 – 15 มกราคม 2566 12,990 2,000 จอง
จอง
20 – 22 มกราคม 2566 12,990 2,000 จอง
จอง
27 – 29 มกราคม 2566 12,990 2,000 จอง
จอง
03 – 05 กุมภาพันธ์ 2566 12,990 2,000 จอง
จอง
10 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 12,990 2,000 จอง
จอง
17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 12,990 2,000 จอง
จอง
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 12,990 2,000 จอง
จอง
03 – 05 มีนาคม 2566 13,990 2,000 จอง
จอง
04 – 06 มีนาคม 2566 13,990 2,000 จอง
จอง
10 – 12 มีนาคม 2566 12,990 2,000 จอง
จอง
17 – 19 มีนาคม 2566 12,990 2,000 จอง
จอง
24 – 26 มีนาคม 2566 12,990 2,000 จอง
จอง
31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2566 12,990 2,000 จอง
จอง
06 – 08 เมษายน 2566 12,990 2,000 จอง
จอง
07 – 09 เมษายน 2566 12,990 2,000 จอง
จอง
13 – 15 เมษายน 2566 13,990 2,000 จอง
จอง
14 – 16 เมษายน 2566 13,990 2,000 จอง
จอง
21 – 23 เมษายน 2566 12,990 2,000 จอง
จอง
28 – 30 เมษายน 2566 12,990 2,000 จอง
จอง
30 เม.ย. – 02 พ.ค. 2566 13,990 2,000 จอง
จอง