fbpx

เบเนลักซ์ กับ หมู่บ้านไร้ถนน เปิดเมืองใหม่ นามูร์ ดินองต์ บาเรล์ นัสเซา บาเรล์ เฮร์ตโท เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์

ราคาเริ่มต้น ฿ 69,900
รหัสทัวร์ QQGO3BRU-SQ003
สายการบิน Singapore Airlines / SQ
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • บรัสเซลส์-บรูกก์-เกนต์-นามูร์ นั่งกระเช้า Citadel de Namur
  • ดินองต์-ลักเซมเบิร์ก ช้อปปิ้งโรมอนด์เอ๊าท์เล็ต
  • หมู่บ้านกีธูร์น-ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น-ซานสคันส์ หมู่บ้านกังหันลม
  • อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-โรงงานเจียระไนเพชร
  • จัตุรัสดัมสแควร์ รอตเตอร์ดัม-บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท
  • บรัสเซลส์ พิเศษ!! มื้อค่ำกับเมนูหอยแมลงภู่อบไวน์ขาว 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินสิงคโปร์
2 สนามบินสิงคโปร์-บรัสเซลส์-บรูกก์-เกนต์-บรัสเซลส์ Novotel Wavre Brussels East **** หรือระดับเทียบเท่า
3 บรัสเซลส์-นามูร์ นั่งกระเช้าชมทัศนียภาพ Citadel de Namur-ดินองต์-ลักเซมเบิร์ก Star Hotel de la Poste, Luxembourg **** หรือระดับเทียบเท่า
4 ลักเซมเบิร์ก-ช้อปปิ้งโรมอนด์เอ๊าท์เล็ต-หมู่บ้าน กีธูร์น-ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น-อัมสเตอร์ดัม Van der Valk Schiphol A4, Amsterdam **** หรือระดับเทียบเท่า
5 อัมสเตอร์ดัม-ซานสคันส์ หมู่บ้านกังหันลม-อัมสเตอร์ดัม-ล่องเรือหลังคากระจก-โรงงานเจียระไนเพชร-จัตุรัสดัมสแควร์ Van der Valk Schiphol A4, Amasterdam **** หรือระดับเทียบเท่า
6 อัมสเตอร์ดัม-รอตเตอร์ดัม-บาเรล์-นัสเซา บาเรล์-เฮร์ตโท-บรัสเซลส์ พิเศษ!! มื้อค่ำกับเมนูหอยแมลงภู่อบไวน์ขาว Off Meeting Event & Hotel, Brussels **** หรือระดับเดียวกัน
7 บรัสเซลส์-สนามบินบรัสเซลส์
8 สนามบินสิงคโปร์-สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18-25 ตุลาคม 2567 69,900 12,500 จอง
จองสอบถาม