fbpx

เที่ยว 2 มณฑล อู่ฮั่น จางเจียเจี้ย หูเป่ย หูหนาน จิงโจว ฟูหรงเจิ้น

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,888
รหัสทัวร์ ITVCFD39
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองฟูหรงเจิ้น อลังการน้ำตกฟูหรงเจิ้น
  • เทียนเหมินซาน “ประตูสวรรค์” 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดของจีน
  • ท้าความเสียว.. แกรนด์แคนยอนสะพานกระจกใสที่สูงที่สุดในโลก!
  • ชมพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย  หน้าผาระเบียงแก้ว
  • ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจียงฮั่น


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ FD570 DMK-WUH 07.05-11.35 - สะพานข้ามแม่น้ำแยงซี – สวนสาธารณะทะเลสาบตงหู – เมืองฉือลี้ CILI HOTEL OR FURONG HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
2 เมืองฉือลี้ - เมืองฟูหรงเจิ้น - เมืองโบราณฟูหรงเจิ้น+น้ำตกฟูหรงเจิ้น+ล่องเรือข้ามแม่น้ำฟูหรง - ร้านยาจีน – จางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน (กระเช้า+รถอุทยาน) - ระเบียงกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า) - ชมถ้ำประตูสวรรค์ (บันไดเลื่อน) *OPTION : MEILIXIANGXI TIAN ZI ตึก VIP HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 ร้านหยก – แกรนด์แคนยอน - สะพานกระจก(รวมตั๋วค่าขึ้น สะพานกระจก ไป-กลับ) + VR 4 มิติ – ร้านใบชา - พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย *OPTION : หุบเขาอวตาร TIAN ZI ตึก VIP HOTEL 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 ศูนย์สุขภาพแอนไอออน – เมืองจิงโจว - ศาลเจ้ากวนอู – ชมเมืองโบราณจิงโจว(ด้านนอก) - อู่ฮั่น - ถนนคนเดินเจียงฮั่น – THE BUND WUHAN VIENNA HOTEL WUHAN 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 วัดกุ้ยหยวน - ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ - ท่าอากาศยานดอนเมือง FD571 WUH-DMK 12.40-15.35

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27-31 ธันวาคม 2566 19,888 จอง
จอง
10-14 มกราคม 2567 16,888 จอง
จอง
17-21 มกราคม 2567 17,888 จอง
จอง
24-28 มกราคม 2567 17,888 จอง
จอง
21-25 กุมภาพันธ์ 2567 15,888 จอง
จอง
28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2567 16,888 จอง
จอง
06-10 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จอง
13-17 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จอง
20-24 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จอง
27-31 มีนาคม 2567 17,888 จอง
จองสอบถาม