fbpx

เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ขึ้นชมวิวหอไข่มุก

ราคาเริ่มต้น ฿ 32,900
รหัสทัวร์ QQGO1PVG-FM002
สายการบิน Shanghai Airlines / FM
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ย่านซินเทียนตี้ – สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) รวมบัตรค่าเข้า+รถรับส่ง ขึ้นชมวิวหอไข่มุก
  • ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง+ร้าน POPMART
  • ล่องเรือชมวิวเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว – อาคารพันต้นไม้Tian An 1000Trees
  • ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว – Starbucks Reserve Roastery – ช้อปปิ้งเซิ่งเฟิงหลี


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้ (FM854 : 11.50 - 17.25) – เดินเล่นย่านซินเทียนตี้ Shanghai Holiday Inn Express หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) รวมบัตรค่าเข้า+รถรับส่ง Shanghai Holiday Inn Express หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว Shanghai Holiday Inn Express หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 ขึ้นชมวิวหอไข่มุก – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง+ร้าน POPMART Shanghai Holiday Inn Express หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 ล่องเรือชมวิวเมืองโบราณจูเจียเจี่ยว – อาคารพันต้นไม้Tian An 1000Trees – ตลาดร้อยปีเฉิงหวังเมี่ยว Shanghai Holiday Inn Express หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 Starbucks Reserve Roastery – ช้อปปิ้งเฟิงเซิ่นหลี – สนามบินซางไฮ้ผู่ตง – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (FM853: 18.20 - 21.55+1)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 – 21 ต.ค.67 32,900 6,000 จอง
จอง
24 – 28 ต.ค.67 32,900 6,000 จอง
จองสอบถาม